Wyjazdowe posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP Rzeczypospolitej Polskiej powiatu kluczborskiego w Sali OSP w Wołczynie

wpis w: Informacje 2013 | 0

Wyjazdowe posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP Rzeczypospolitej Polskiej powiatu kluczborskiego w Sali OSP w Wołczynie.

W gościnnym obiekcie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wołczynie dnia 7 grudnia br,. o godzinie 15-tej odbyło się wyjazdowe posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP powiatu kluczborskiego.

Uroczysty Zarząd prowadził Prezes Zarządu OP ZOSPRP w Kluczborku druh Lucjan Kędzia, który przywitał przybyłych na spotkanie gości; Dyrektora Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Opolu druha Wiktora Urbańskiego, Przewodniczącego Rady Powiatu druha Władysława Zawadzkiego, Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Pana Mariusza Pieńkowskiego, Wicestarostę Kluczborskiego Pana Mieczysława Czaplińskiego , Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku mł. bryg. Janusza Krupę, Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy w Wołczynie Pana Adaszyńskiego , Burmistrza Miasta i Gminy w Wołczynie druha Leszka Wiącka.

Na początku spotkania Komendant Powiatowy PSP w Kluczborku mł. bryg. Janusz Krupa w asyście Wicestarosty Kluczborskiego Pana Mieczysława Czaplińskiego udekorowali odznakami państwowymi „Brązowymi Odznakami za Zasługi Dla Ochrony Przeciwpożarowej” druhnę Grażynę Wyrwę oraz druhów; Władysława Zawadzkiego, Stefana Habrajskiego, Artura Grzyba oraz Jacka Sykosia.

W imieniu odznaczonych za wyróżnienie podziękował druh Władysław Zawadzki.
W trakcie spotkania, które miało także charakter szkoleniowy ze względu na ilość i ważność spraw przedstawiono następujące zagadnienia:
– ocenę stanu bezpieczeństwa pożarowego powiatu zaprezentował Komendant Powiatowy PSP w Kluczborku mł. bryg. Janusz Krupa, który szczególnie przeanalizował stopień przygotowania do działań druhów OSP podczas organizowanych ćwiczeń zgrywających w ramach kompani wojewódzkiego odwodu operacyjnego,
– wyniki przeglądów operacyjno-technicznych jednostek OSP powiatu kluczborskiego przedstawił Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kluczborku druh Norbert Waliczek,
– zasady i możliwości doposażenia OSP w sprzęt pożarniczy i odzież specjalną oraz umundurowanie z udziałem dotacji omówił druh Wiktor Urbański, który przeprowadził prelekcję na temat prawidłowości i terminów składanych wniosków/zamówień na zakupy z dofinansowaniem, a także pozyskanie środków pozabudżetowych przez OSP w ramach projektu RPO na lata 2014-2020,
– problemy dotyczące wprowadzania danych do „SYSTEMU OSP” omówił Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Wołczynie druh Rafał Neugebauer,
– przy prezentacji udziału jednostek OSP z KSRG w działaniach ratowniczych ( w powiecie kluczborskim jest 10 OSP w KSRG) poruszono problemy z rozliczeniami kwalifikowanych środków finansowych otrzymywanych na zakupy sprzętu, które wcześniej nie są uzgadniane z Prezesami danych OSP,
– pozyskanie środków z odpisu 1 % podatku dla Związku OSP RP za rok podatkowy 2012,
– stan realizacji specjalistycznych szkoleń strażaków OSP organizowanych w Ośrodku „STRAŻAK” w Turawie w 2013 roku,
– O „Mundurze strażaka jako symbolu i niezwykłe wyróżnienie osób pełniących społeczną i humanitarną służbę” – pięknie mówił Burmistrz Wołczyna druh Leszek Wiącek, który wraz z miejscowym Zarządem OSP był gospodarzem posiedzenia.

W trakcie dyskusji podkreślono bardzo dobrą współpracę między samorządowcami, a strukturami Naszego Związku w całym powiecie. Na zakończenie spotkania Prezes Zarządu OP ZOSPRP w Kluczborku druh Lucjan Kędzia podziękował wszystkim obecnym przedstawicielom władz samorządowych za tą współpracę oraz przekazał wszystkim zebranym życzenia spokojnych Świąt Bożego Narodzenia i wszystkiego najlepszego w Nowym 2014 Roku. Następnie w imieniu gospodarzy spotkania zaprosił na poczęstunek.

DYREKTOR
Zarządu Wykonawczego
OW ZOSP RP woj. opolskiego
Wiktor Urbański