Szkolenie kronikarzy i autorów opracowań historycznych członków Ochotniczych Straży Pożarnych z Województwa Opolskiego w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Związku OSP RP „STRAŻAK” W Turawie

wpis w: Informacje 2014 | 0

W dniu 25 stycznia 2014 roku w naszym Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „STRAŻAK” w Turawie przeprowadzono pierwsze od wielu lat szkolenie kronikarzy i pasjonatów historii pożarnictwa członków OSP z naszego województwa. Zarząd Wykonawczy Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP województwa opolskiego zorganizował szkolenie na wniosek członków Zarządu, który został postawiony na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2013r. Szkolenie zostało zapisane do planu przedsięwzięć w 2014 roku do realizacji w pierwszym kwartale br. Szkolenie było prowadzone na podstawie opracowanego przez druha Wiktora Urbańskiego programu przez doświadczonych kronikarzy z powiatu strzeleckiego druha Grzegorza Skrzypczyka i druha Edwarda Daliboga oraz druha Rudolfa Hylę. Główny nacisk podczas szkolenia położono na prawidłowe prowadzenie kronik i opracowań historycznych dotyczących pożarnictwa. Prowadzący praktycy wskazali podstawowe źródła wiedzy w zakresie opracowywanych materiałów historycznych.

Uczestnicy szkolenia w ilości 45 druhen i druhów z dużym zainteresowaniem poszerzyli swoją wiedzę z prezentowanych materiałów przez druhów prowadzących zajęcia. Szkolenie prowadzono w postaci panelu dyskusyjnego z dociekliwymi pytaniami. Przedstawiciele poszczególnych jednostek OSP mieli także okazję oglądnąć pięknie opracowane kroniki OSP z naszego województwa, które na prośbę organizatora szkolenia przywieźli sami uczestnicy. Zgodnie z programem szkolenia zajęcia praktyczne polegały głównie właśnie na zapoznaniu się z kronikami innych jednostek i wymianie doświadczeń w tym zakresie. Zajęcia odbywały się w sali szkoleniowej na terenie naszego Ośrodka w Turawie, w którym o godzinie 13-tej odbyło się równolegle posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Historycznej działającej przy naszym Oddziale Wojewódzkim. Posiedzenie Komisji prowadził jej przewodniczący druh Andrzej Pyziak, który na zakończenie szkolenia kronikarzy podziękował wszystkim za tak liczne przybycie i życzył samych sukcesów w ogólnopolskim konkursie kronik OSP i opracowań historycznych.

Wielu uczestników szkolenia w naszym Ośrodku znalazło się po raz pierwszy w związku z czym przedstawiona została krótka historia przejęcia obiektu przez Zarząd Główny Związku OSP RP od Państwowej Straży Pożarnej w Opolu i plany wykorzystania obiektu w 2014 roku. Każdy z uczestników miał możliwość spróbowania w trakcie przerw między wykładami i na zakończenie szkolenia turawskiej kawy i herbaty.

DYREKTOR
Zarządu Wykonawczego
OW ZOSP RP woj. opolskiego
Wiktor Urbański