Uroczyste przekazanie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Byczynie.

wpis w: Informacje 2011 | 0

W sobotę 15 stycznia 2011 roku o godzinie 14-tej przy niesprzyjającej pogodzie przed okazałą remizą OSP Byczyna w powiecie kluczborskim nastąpiło uroczyste przekazanie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki VOLVO . Pojazd jest nowym średnim samochodem ratowniczo-gaśniczym GBA 2,5/16, w którym sześcioosobowa załoga mająca do dyspozycji 2500l wody podawanej poprzez autopompę o wydajności maksymalnej 1600 l/min jest zdolna do prowadzenia samodzielnych działań ratowniczo-gaśniczych.

Samochód kosztował 510 tys. zł. z czego 340 tys. zł. zapłacił Urząd Miasta i Gminy w Byczynie, 90 tys. zł. dofinansował Urząd Marszałkowski w Opolu, 50 tys. złotych dofinansowało Starostwo Powiatowe w Kluczborku, a kwotę 30 tys.zł. zebrali członkowie OSP jako wpłata własna.

Kluczyki do samochodu z aktem przekazania Prezesowi OSP druhowi Jerzemu Dworakowi wręczył Burmistrz Byczyny Ryszard Gruner. Prezes jednostki przekazał kluczyki Naczelnikowi dh. Arturowi Grzybowi, a ten kierowcy Kazimierzowi Grygierowi z poleceniem bezpiecznej jazdy. List gratulacyjny w imieniu Prezesa Zarządu Głównego ZOSP RP dh. Waldemara Pawlaka przeczytała Wiceprezes Zarządu Głównego ZOSP RP druhna Teresa Tiszbierek, która przyjmowała także meldunki od prowadzącego uroczystość. Starosta Kluczborski Piotr Pośpiech tradycyjnie wręczył Prezesowi OSP miniaturkę samochodu strażackiego z życzeniami bezpiecznych powrotów ze wszystkich akcji ratowniczych.

Natomiast Komendant Powiatowy PSP w Kluczborku mł. bryg. Janusz Krupa podkreślił, że jedna z najlepszych jednostek w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym powiatu kluczborskiego otrzymała wreszcie nowy samochód, do którego na pewno przyda się darowany środek pianotwórczy.

Następnie odczytano list gratulacyjny z okazji przekazania nowego samochodu tak znamienitej jednostce od Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. opolskiego dh. Andrzeja Borowskiego, który został wręczony Prezesowi miejscowej jednostki. Na zakończenie uroczystości wyróżniającym się druhom wręczono „Medale za Zasługi dla Pożarnictwa” i odznaki „Wzorowy Strażak” oraz odznaki wysługi lat.
Prezes Jerzy Dworak podziękował wszystkim , którzy się przyczynili do zakupu samochodu i zapewnił, że powierzony sprzęt będzie użytkowany zgodnie z przeznaczeniem. Zaprosił wszystkich zaproszonych gości do prezentacji nowego samochodu i symboliczny poczęstunek.

Dyrektor Zarządu Wykonawczego
ZOSP RP w Opolu
Wiktor Urbański