Pierwsze szkolenie pracowników gmin prowadzących sprawy ochrony przeciwpożarowej i Ochotniczych Straży Pożarnych województwa opolskiego

wpis w: Informacje 2011 | 0

Pierwsze szkolenie pracowników gmin prowadzących sprawy ochrony przeciwpożarowej i Ochotniczych Straży Pożarnych województwa opolskiego w Ośrodku Szkoleniowo- Wypoczynkowym Związku OSP RP „STRAŻAK” w Turawie.

W dniu 27 stycznia 2011 roku w Ośrodku ZOSP RP „STRAŻAK” w Turawie zostało zorganizowane szkolenie pracowników gmin prowadzących sprawy ochrony przeciwpożarowej i OSP woj. opolskiego przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. opolskiego zgodnie z rocznym planem przedsięwzięć szkoleniowych. Główny nacisk podczas szkolenia położono na zagadnienia prawne w Związku i odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy strażaków podczas działań ratowniczych przez kierujących tymi akcjami.

W szkoleniu uczestniczyło czterdziestu trzech pracowników gmin, którzy także mają uprawnienia do wypełniania dokumentacji statystycznej „SYSTEMU OSP”. Stąd też w programie szkolenia pojawił się temat dotyczący wypełniania raportów do Systemu. Głównym wnioskiem tej części szkolenia było uproszczenie raportów i zgranie ich z zestawieniami zbiorczymi wypełnianymi w gminach.

Uczestnicy szkolenia z dużym zainteresowaniem poszerzyli swoją wiedzę z zakresu ratownictwa przeciwpowodziowego, które obejmowało nie tylko zagadnienia teoretyczne ale także praktyczne w zakresie napełniania worków piaskiem przy pomocy różnych urządzeń i ładowarek.

Natomiast zagadnienia związane z finansowaniem i rozliczaniem jednostek OSP ze szczególnym uwzględnieniem dotacji omawiała główna księgowa Oddziału. W trakcie szkolenia rozdano broszury dotyczące pożytku 1% oraz prenumeraty miesięcznika „STRAŻAK”, . Szkolenie zorganizowano celowo po raz pierwszy w Ośrodku, który od 13 października 2010 roku na mocy aktu notarialnego jest własnością Związku, a który przez ostatnich sześć lat nie był użytkowany. Uczestnicy szkolenia zapoznali się z warunkami socjalno-bytowymi obiektu oraz planem szkoleń specjalistycznych organizowanych w Ośrodku dla członków OSP w 2011 roku.

Dyrektor Zarządu Wykonawczego
ZOSP RP w Opolu
Wiktor Urbański