Druh Henryk Spyra zmarł 30 stycznia 2011 roku w wieku 54 lat

wpis w: Informacje 2011 | 0

Drogi Druhu Heńku!

W imieniu Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Opolu, wszystkich druhen i druhów ochotniczych straży pożarnych województwa opolskiego oraz własnym pragnę Ci serdecznie podziękować za lata poświęcone umacnianiu ochrony przeciwpożarowej i dobra mieszkańców Białej.
Przybyliśmy z ogromnym uczuciem żalu z różnych stron województwa by oddać ostatnią posługę naszemu przyjacielowi i drogiemu koledze, długoletniemu Prezesowi OSP Biała, działaczowi zarządu wojewódzkiego, powiatowego i miejsko-gminnego naszego Związku. Przez wiele lat jako kierowca wozów bojowych brałeś czynny udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych bezpośrednio niosąc pomoc zagrożonym ludziom. Straż była Twoim drugim domem.

Byłeś zawsze jednym z pierwszych, którzy przybywali na zarządzony alarm i wyjeżdżali do akcji. Twoje działania przyczyniły się do wybudowania i wyremontowania wielu strażnic OSP powiatu prudnickiego służących do dnia dzisiejszego. Byłeś wychowawcą i opiekunem laureatów turniejów wiedzy pożarniczej od szczebla środowiskowego w szkołach poprzez powiatowy i wojewódzki. Swoje doświadczenie i wiedzę chętnie przekazywałeś innym, a szczególnie druhom z Wojewódzkiej Komisji do spraw Odznaczeń działającej przy Oddziale Wojewódzkim ZOSP RP w Opolu.

Ostatni raz dziękujemy Ci za wszystkie twoje dokonania, za gotowość niesienia pomocy, za społeczną postawę oraz walkę z żywiołami ognia i wody.
Wyrazy serdecznego współczucia i podziękowania za dzielenie Jego trosk oraz za uciążliwości związane ze służbą w szeregach strażaków ochotników, a także wsparcie w trakcie choroby składam utulonej w żalu rodzinie.

Nagłe i niespodziewane odejście druha Heńka jest dla całej braci strażackiej ciężką dotkliwością losu. Z tym wielkim bólem i żalem żegnamy się z Nim, oddajemy Go ziemi, na której pracował i której poświecił całe Swoje młode życie.
Cześć jego pamięci!


Uroczystość odprowadzenia na wieczną wartę druha Henryka Spyrę długoletniego Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Białej.

Druh Henryk Spyra zmarł 30 stycznia 2011 roku w wieku 54 lat. Długoletni czynny działacz w macierzystej OSP Biała powiat Prudnik, woj. opolskie. Przez szereg lat pełnił funkcje Prezesa nie tylko w swojej OSP, ale był także Wiceprezesem Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Białej, Wiceprezesem Oddziału Powiatowego ZOSPRP w Prudniku oraz członkiem Wojewódzkiej Komisji do spraw Odznaczeń przy OW ZOSP RP, a zarazem był aktywnym członkiem Prezydium Zarządu OW ZOSP RP woj. opolskiego.

Przez wiele lat będąc kierowcą OSP Biała brał czynny udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych m.in. podczas gaszenia pożaru lasu w Kuźni Raciborskiej w 1992 roku czy w czasie usuwania skutków powodzi w 1997 roku.

Za społeczną działalność został odznaczony „Brązowym Krzyżem Zasługi”, złotym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, brązową i srebrną odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” oraz odznaką „Za Zasługi w Walce z Powodzią”.
W ostatniej drodze Zmarłemu od kościoła parafialnego na cmentarz 2 lutego br. przy dźwiękach strażackiej orkiestry towarzyszyli: rodzina, przyjaciele, delegacje OSP ze sztandarami z całego województwa i zaprzyjaźnionej jednostki z Niemiec, delegacje wszystkich szczebli Związku OSP RP na czele z delegacją Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Opolu, delegacje Komendy Wojewódzkiej PSP w Opolu i komend powiatowych, delegacje Związku Emerytów I Rencistów Pożarnictwa RP i bardzo licznie przybyli mieszkańcy Białej.

Opolskie pożarnictwo poniosło niepowetowaną stratę, a powstała po śmierci Druha Heńka pustka będzie bardzo trudna do wypełnienia.
Cześć jego pamięci.

Dyrektor Zarządu Wykonawczego
ZOSP RP w Opolu
Wiktor Urbański