Uroczystość przekazania OSP, 15 nowych średnich samochodów pożarniczych marki MAN.

wpis w: Informacje 2017, PROJEKTY UE | 0

Mieszkańcy województwa opolskiego teraz mogą czuć się jeszcze bardziej bezpieczni. Do 15 OSP trafiły nowe średnie samochody pożarnicze marki MAN. O ten nowoczesny sprzęt wzbogaciły się wszystkie opolskie powiaty. Podczas uroczystości przekazania samochodów dodatkową nagrodę otrzymała OSP, która w tym roku, jako jedyna z województwa opolskiego, zdobyła statuetkę w Ogólnopolskim Konkursie FLORIANY. Wyróżniono również jednostkę, która była nominowana do FLORIANA.

 

Samochody zostały zakupione w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa – IV Zapobieganie zagrożeniom, Działanie 4.2 System wczesnego reagowania i ratownictwa RPO WO 2014-2020). Wnioskodawcą  Projektu zatytułowanego: „Zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych wraz z wyposażeniem dla OSP woj. opolskiego” był Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Został on sfinansowany przez samorząd województwa opolskiego i samorządy gminne.

W uroczystym przekazaniu samochodów, które odbyło się na Rynku w Opolu w sobotę 17 listopada, wzięli udział prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP Waldemar Pawlak oraz marszałek województwa Andrzej Buła Uroczystość uświetniło 13 pocztów sztandarowych oraz Orkiestra Dęta OSP Łowkowice pod batutą Wiktora Poloczka. Poczet flagowy wystawiła jednostka OSP Żerkowice (dowódca pocztu Sławomir Śliż, flagowy Filip Kondak, asystujący Grzegorz Ignasiak).

Dowódca uroczystości, prezes OSP Opole-Sławice Paweł Poliwoda złożył prezesowi Waldemarowi Pawlakowi meldunek o gotowości jednostek do rozpoczęcia uroczystości. Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Woj. Opolskiego Andrzej Borowski przywitał gości i strażaków i w swym wystąpieniu poinformował o podstawowych założeniach Projektu i jego realizacji Akt Przekazania odczytał wiceprezes OSP Osowiec Marcin Robak. Samochody poświęcił diecezjalny kapelan ochotniczych straży pożarnych ks. Józef Urban. Akty 15 jednostkom ochotniczych straży pożarnych, działających w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, oraz pamiątkowe statuetki wręczyli: prezes Zarządu Głównego ZOSP RP Waldemar Pawlak, marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła, wicemarszałek Stanisław Rakoczy i prezes OW ZOSP RP w Opolu Andrzej Borowski. Nowe średnie samochody ratowniczo-gaśnicze otrzymały OSP w: Leśnicy, Dąbrowie, Tarnowie Opolskim, Łowkowicach, Osowcu, Lewinie Brzeskim, Bogacicy, Głogówku, Większycach, Łanach, Opolu-Gosławicach, Gorzowie Śląskim, Grobnikach, Lipkach i Jarnołtówku.

 

Dbajcie o szacunek i braterstwo

Prezes Waldemar Pawlak pogratulował samorządom województwa, gmin i powiatów a także działaczom Oddziału Wojewódzkiego Związku w Opolu za inicjatywę, która zaowocowała tak znaczącym dla bezpieczeństwa regionu zakupem samochodów ratowniczych, które przyczyniają się do ratowania życia i dobytku jego mieszkańców. Podziękował marszałkowi Andrzejowi Bule i wicemarszałkowi Stanisławowi Rakoczemu za działania skutkujące dozbrajaniem strażaków ochotników w najnowocześniejszy sprzęt dzięki rozmaitym programom i projektom. Słowa podziękowania skierował także do gen. brygadiera Wiesława Leśniakiewicza przypominając, że dzięki dobrej współpracy z Państwową Strażą Pożarną, gdy był jej komendantem głównym, utarła się zasada, iż z programów wojewódzkich finansowanych ze środków europejskich korzystają ochotnicze straże pożarne, podczas gdy PSP korzysta z programów ogólnokrajowych. – To bardzo ważne abyśmy dbali o podobną współpracę i braterstwo, bo gdy już zdarza się wypadek, przychodzi żywioł, czy katastrofa, wówczas nie ma już miejsca na dyskusje. Jeśli ratownicy nie są dobrze zorganizowani i przygotowani, nie darzą się wzajemnym szacunkiem, to w chwili zagrożenia nie ma czasu na naprawę stosunków, na szkolenie, czy uzupełnianie sprzętu – mówił prezes Pawlak. – Wielkie podziękowanie dla wszystkich życzliwych samorządowców, a także dla kolegów z KM PSP w Opolu za dobrą współpracę, bo niezależnie co się tam czasami dzieje na szczytach w Warszawie, to wy tutaj dbajcie o tą dobrą współpracę, dbajcie o wzajemny szacunek, o wsparcie, o to żebyście mogli wzajemnie na siebie liczyć, bo to jest najważniejsze w sytuacji gdy przychodzi zagrożenie. Katastrofa, czy potężne siły natury pokazują, że nie ma na to mocnych. Gdy spojrzymy na zjawiska w Stanach Zjednoczonych, to widać, że nawet największy i najmocniejszy kraj świata wobec żywiołów natury też musi klęknąć. To uczy nas strażaków szacunku do natury, ale i nawzajem do siebie. Uczy nas braterstwa i że w sytuacji kiedy jest potrzeba ratujemy drugiego człowieka nie zważając na własne zdrowie, a nawet życie – podkreślał Waldemar Pawlak kierując słowa podziękowania do strażaków ochotników. – Gratulacje i wielkie podziękowania dla was Druhny i Druhowie za waszą piękną, wspaniałą społeczną służbę dla Ojczyzny. Wasze nowe samochody są poświęcone i teraz z dużo większą intensywnością będziecie mogli uczestniczyć w akcjach ratowniczych – zakończył.

Marszałek Andrzej Buła powiedział, że strażakom ochotnikom należy się wszystko, co najlepsze i co samorządowcy mogą im przekazać w dowód wdzięczności za ich poświęcenie i odwagę. Uświadomił zebranym, że pierwsze rozmowy na temat zakupu przekazanych dziś samochodów rozpoczęły się już cztery lata temu. Wyraził podziękowania dla prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Andrzeja Borowskiego i komendanta miejskiego PSP Pawła Kielara za podjęcie się bardzo trudnego zadania stworzenia programu zakupu strażackich aut. Podziękował wójtom, burmistrzom i prezydentowi Opola za finansowy wkład własny, jaki wnieśli do projektu, a także swoim współpracownikom i urzędnikom, którzy pracowali przy programie. – Obiecuję, że będziemy się starali wspierać was dalej tak jak robiliśmy to do tej pory i będziemy negocjować kolejne pieniądze na sprzęt dla was strażaków abyście mogli czuć się jeszcze bezpieczniej w waszej służbie. Taka jest moja obietnica i słowo – powiedział marszałek województwa.

 

Zasługi i osiągnięcia

Podczas uroczystości wręczono także odznaczenia i medale. Dekoracji dokonali:  prezes ZG ZOSP RP Waldemar Pawlak, wiceprezes Wiesław Leśniakiewicz, prezes Andrzej Borowski, komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Opolu st. bryg. Marek Kucharski, komendant miejski PSP bryg. Paweł Kielar, marszałek Andrzej Buła i wicemarszałek Stanisław Rakoczy. Złotym Znakiem Związku OSP RP odznaczony został Stanisław Rakoczy oraz Wiktor Poloczek, srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła, brązowym prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski. Odznakę Honorową „Za Zasługi dla Województwa Opolskiego” otrzymali prezes Andrzej Borowski i bryg. Paweł Kielar.

Bardzo miłym akcentem było ufundowanie przez marszałka województwa nagrody w wysokości 3 tys. zł. dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej działającej przy OSP Miejsce Odrzańskie, która w maju została jedną z 22 zwycięzców tegorocznych FLORIANÓW w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Zarząd Główny Związku OSP RP. Straż zdobyła statuetkę w kategorii „Bezpieczeństwo”, za akcję informacyjno-prewencyjną „Nie dla czadu” zrealizowaną z udziałem MDP.  Małe dłonie zwycięzców ściskali przedstawiciele najwyższych władz Związku oraz marszałek województwa. – Na 375 zgłoszonych projektów przez ochotnicze straże pożarne to właśnie OSP Miejsce Odrzańskie zostało jedynym laureatem z województwa opolskiego w tym konkursie – podkreślał z dumą Andrzej Buła. W trakcie uroczystości Listem Gratulacyjnym Marszałka Województwa Opolskiego wyróżniona została także OSP w Mąkoszycach, która była jedną z 57 jednostek nominowanych do FLORIANÓW za projekt w kategorii: „Aktywizacja seniorów i współpraca pokoleń”. – To są strażacy, którzy służą pomocą w edukacji i przygotowaniu naszych seniorów do niespodziewanych sytuacji życiowych. Jesteście nie tylko tymi, którzy niosą pomoc w sytuacjach zagrożenia, ale też edukatorami, którzy zapobiegają zagrożeniom i bardzo wam za to dziękuję – mówił marszałek Buła.

Z gratulacjami i podziękowaniami do strażaków ochotników oraz autorów i realizatorów programu zakupu samochodów zwrócili się także: prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski w imieniu wszystkich samorządowców uczestniczących w projekcie, starosta powiatu strzeleckiego Józef Swaczyna w imieniu wszystkich starostów, komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Opolu st. bryg. Marek Kucharski i prezes Andrzej Borowski jako reprezentant OSP biorących udział w programie.

 

 

Media o nas: