W przyszłym roku dwa jubileusze

wpis w: Informacje 2017 | 0

Polska – Samorząd – Wspólnota – to hasło, które będzie towarzyszyć przyszłorocznym obchodom 100-lecia niepodległości Polski i 20-lecia samorządności województwa i powiatów w naszym regionie.

 

 

Dnia 4 grudnia w Kamieniu Śląskim marszałek Andrzej Buła spotkał się z Komitetem Honorowym obchodów. Profesorowie Dorota Simonides, Stanisław Sławomir Nicieja, Marek Masnyk, aktywni obrońcy regionu sprzed dwudziestu lat – Janusz Wójcik, Ryszard Wilczyński, Ryszard Zembaczyński, Henryk Kroll oraz samorządowcy – Józef Swaczyna, Norbert Krajczy i Hubert Kołodziej dyskutowali o tym, co powinno się wydarzyć w ramach tego jubileuszowego roku. Będzie to okazja do historycznej edukacji, będą wydarzenia kulturalne, będzie także szansa dla wielu lokalnych aktywności.

Marszałek, zwracając się do członków komitetu mówił, że liczy, iż osoby z takim doświadczeniem, wywodzące się z różnych środowisk, będą budować przekaz, ważny dla mieszkańców regionu w przyszłości. – Chciałbym, żeby zwłaszcza w przyszłym roku, roku ważnych jubileuszy, mieszkańcom towarzyszyły dobre i radosne emocje, że mogą żyć w swoim regionie, gminie, powiecie, w Polsce. Wierzę, że tę radość będziecie z nami budować.

O konieczności kształtowania i umacniania świadomości regionalnej mówili m.in. prof. Dorota Simonides i przewodniczący sejmikowej komisji nauki, edukacji, kultury i sportu Hubert Kołodziej. – W świadomości społecznej muszą się wzmacniać idee samorządności. Sejmik czy powiat powinny być w niej obecne – dodawał radny. Rektor Uniwersytetu Opolskiego prof. Marek Masnyk dodawał, że połączenie rocznic stulecia niepodległości i dwudziestolecia samorządności województwa i powiatów powinno wyznaczać działania publiczne w przyszłym roku. – Trzeba wyjść do społeczności lokalnych, do młodzieży, należy umiejętnie połączyć wartości dużej i małej ojczyzny – mówił.

Wspólnie można zrobić więcej, może być ciekawiej, można dotrzeć do większej liczby ludzi – to podkreślali z kolei członkowie komitetu organizacyjnego obchodów na swoim pierwszym spotkaniu w dniu 8 grudnia. Będą więc wydarzenia o wymiarze lokalnym, sesje naukowe, lekcje samorządowe czy szczególnie obchodzone dni miast.

Marszałek Andrzej Buła chciałby, aby komitet organizacyjny nie tylko patronował wydarzeniom, ale również inicjował niektóre działania. Do tego gremium zostali zaproszeni przedstawiciele wielu środowisk, niezależnie od przynależności politycznej. Są w nim więc m.in. studenci i młodzież, seniorzy, strażacy, harcerze, działacze lokalni i społecznicy.

– Chcemy, aby te jubileusze nie były związane jedynie z apelami i składaniem wiązanek, ale żeby był to czas codziennej radości i przypominania sobie, jak ważny jest samorząd. Zachęcamy wszystkie środowiska do tego, aby pokazały, że cieszą się z niepodległości oraz z tego, że przetrwało i rozwija się nasze województwo – dodaje marszałek.

Wraz z Uniwersytetem Opolskim samorząd województwa zorganizuje cykl spotkań historycznych w wielu szkołach regionu. Jak podkreśla Andrzej Buła, formuła spotkań i debat historycznych jest otwarta. Dodatkowo mają powstać wioski samorządowe, a w trakcie dni miast ma być przypominana idea samorządowości. – Chcemy uaktywnić samorządy, ale też nieformalne grupy, które nie mają szans sięgać po pieniądze, tak jak jest to w przypadku organizacji i fundacji – dodaje.

Grzegorz Krzyśków z opolskiej chorągwi ZHP przypomina, że harcerstwo obchodzi stulecie swojego istnienia i wpisujemy się w Niepodległość. – W trakcie każdego naszego spotkania jest wątek patriotyczny. Taką zasadę mamy od stu lat. Chcemy godnie przeżyć te dwa jubileusze zarówno związane z niepodległością, jak i 20-leciem od chwili obrony województwa opolskiego – mówi i dodaje, że cały program harcerstwa nastawiony jest na jubileusz niepodległości.

Danuta Bajak, prezes Opolskiego Związku Rolników i Organizacji Społecznych w Opolu zaznacza, że jej środowisko jest bardzo aktywne i z chęcią będzie uczestniczyć we wszystkich wydarzeniach związanych z przyszłym rokiem – Nasze koła gospodyń wiejskich wpisały się już w odnowę wsi, to oznacza, że chcą one promować województwo. Chcemy zaangażować w przyszłoroczne wydarzenia zarówno mieszkańców wiosek, jak i integrować się z mieszkańcami miast – dodaje.

Jerzy Imbiorski ze Związku Ochotniczych Straży Pożarnych podkreśla, że setna rocznica niepodległości zbiega się z 95 rocznicą powstania ochotniczych straży pożarnych. – To są mieszkańcy tej ziemi, którzy brali również czynny udział w obronie województwa – dodaje.

Izabela Kaczyńska z samorządu studenckiego Uniwersytetu Opolskiego deklaruje udział w wydarzeniach opolskich żaków. -Mamy swoją samorządność studencką, dlatego nasze środowisko w sposób naturalny zaangażuje się w te obchody – mówi.

Mamy nadzieję, że te zapowiedzi współpracy, które już się pojawiły, przekują się w ciekawe inicjatywy jubileuszowe. Jak mówi marszałek Andrzej Buła, komitet jest otwarty dla wszystkich, którzy chcą dołożyć swoją cegiełkę do przyszłorocznych obchodów.

 

Informujemy także, że Zarząd Województwa ogłosił już pierwsze otwarte konkursy ofert, w których znalazły się zapisy o obchodach Roku 100-lecia Niepodległości i 20-lecia Samorządności Województwa i Powiatów. Na razie są to konkursy dotyczące inicjatyw sportowych:

1/ na zadania dotyczące wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – http://bip.opolskie.pl/wp-content/uploads/2017/12/Og%C5%82oszenie-konkursowe-wspieranie-i-upowszechnianie-E%C5%9A.pdf

2/ na zadania dotyczące wspierania najwyższych klas rozgrywkowych – http://bip.opolskie.pl/wp-content/uploads/2017/12/Og%C5%82oszenie-konkursowe-ekstraliga-E%C5%9A.pdf

Kolejne konkursy – m.in. dotyczące zadań w sferze kultury i turystyki będą ogłoszone jeszcze w tym roku. Informacje o nich będziemy przekazywać na bieżąco z nadzieją, że będziecie mogli je Państwo przekazać dalej tym, którzy mogą być nimi zainteresowani.

 

Szanowni Państwo Członkowie Komitetu Organizacyjnego obchodów Roku 100-lecia Niepodległości i 20-lecia Samorządności Województwa i Powiatów

Zgodnie z obietnicą informujemy, że Zarząd Województwa ogłosił kolejne otwarte konkursy ofert, w których znalazły się zapisy o obchodach Roku 100-lecia Niepodległości i 20-lecia Samorządności Województwa i Powiatów. Dziś ogłoszono dwa konkursy:

1/ na zadania dotyczące turystyki i krajoznawstwa – http://bip.opolskie.pl/2018/01/otwarty-konkurs-ofert-na-wykonanie-przez-organizacje-i-inne-uprawnione-podmioty-prowadzace-dzialalnosc-pozytku-publicznego-w-roku-2018-zadan-publicznych-zwiazanych-z-realizacja-zadan-samorzadu-wojewod/

2/ na zadania dotyczące wspierania i upowszechniania kultury i sztuki – http://bip.opolskie.pl/2018/01/zarzad-wojewodztwa-opolskiego-na-podstawie-art-11-ust-2-art-13-i-14-ustawy-z-dnia-24-kwietnia-2003-r-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie-t-j-dz-u-z-2016-r-poz-1817-oglasza/

 

Czekamy na Państwa sugestie i podpowiedzi, liczymy także na aktywną współpracę.