VIII Powiatowy Przegląd Kronik Strażackich

wpis w: Informacje 2012 | 0

W dniu 18 grudnia 2012 roku Oddział Zarządu Powiatowego Związku OSP RP w Strzelcach Opolskich zorganizował kolejny już po długiej przerwie przegląd kronik strażackich. Ostatni VII przegląd kronik odbył się w 2006 roku.

Na VIII Powiatowy Przegląd Kronik Strażackich 13 jednostek OSP zgłosiło swoje kroniki w 30 tomach. Na przegląd wpłynęły kroniki z następujących jednostek OSP: Strzelce Opolskie, Warmątowice, Kalinowice, Sucha, Kadłub, Staniszcze Wielkie, Jemielnica, Izbicko, Borycz, Raszowa, Ujazd, Niezdrowice, Stary Ujazd.

Wszystkie kroniki są bardzo cenne, gdyż dokumentują historię i działalność Ochotniczych Straży Pożarnych oraz wiele wydarzeń z życia danej miejscowości. Kronikarze poświęcający swój czas na dokumentowanie historii pożarnictwa robią bardzo dobrą robotę, gdyż po wielu latach nasi następcy będą wiedzieli z jakimi problemami borykali się w dzisiejszych czasach strażacy oraz jak wyglądało życie strażackie.

Komisja oceniająca kroniki podjęła decyzję o wyróżnieniu wszystkich zgłoszonych kronik, gdyż trudno jest jednoznacznie wybrać tę jedyną najlepszą. Wszystkie przedstawiają ogromną wartość.

Podsumowanie Powiatowego Przeglądu Kronik Strażackich odbyło się w restauracji ,,U Jana’’ w Warmątowicach i było połączone z powiatowym spotkaniem opłatkowym.

Edward Dalibóg