Szkolenie dla animatorów polsko-niemieckiej wymiany młodzieży- wnioskodawców Polsko Niemieckiej Wymiany Młodzieży w Pruszczu Gdańskim.

wpis w: Informacje 2013 | 0

W dniach od 26 do 29 stycznia 2013 roku w Ośrodku Szkolenia Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP województwa pomorskiego w Pruszczu Gdańskim zostało zorganizowane szkolenie dla wnioskodawców PNWM z całego kraju. Szkolenie prowadziła Pani Monika Karłowicz z działu programowego Zarządu Głównego Związku OSP RP zgodnie z rocznym planem przedsięwzięć szkoleniowych. Główny nacisk podczas szkolenia położono na prawidłowe opracowywanie programów wspólnych spotkań polsko-niemieckich młodzieży strażackiej oraz wypełnianiu pełnej dokumentacji rozliczeniowej.

Uczestnicy szkolenia z dużym zainteresowaniem poszerzyli swoją wiedzę z zakresu stosowania zabaw integracyjnych przy poznawaniu się młodzieży na początku każdego spotkania. Przedstawiciele poszczególnych województw mieli okazję przeprowadzić prezentację multimedialną ze spotkań międzynarodowych i własnych pomysłów realizowanych w jednostkach. Zgodnie z programem szkolenia zajęcia praktyczne odbywały się w terenie, gdzie zapoznano się między innymi z osiągnięciami Ochotniczej Straży Pożarnej w Karsinie z zakresu wykorzystania środków unijnych i dotacji PNWM. Jak zwykle bardzo ciekawe zajęcia odbyły się z animacji językowej, na których w dwóch językach wspólnie czytano najbardziej popularne wiersze polskie i niemieckie.

Na długo w pamięci wszystkich uczestników szkolenia pozostaną wspomnienia ze zwiedzania Centrum Promocji i Edukacji Regionu w Szymbarku. Podczas zwiedzania zapoznano się z bogatą kulturą Kaszub, a także niezwykłymi eksponatami; najdłuższą deską i największym fortepianem na miarę światowych osiągnięć zarejestrowanych w Księdze Rekordów Guinnessa. We wtorek po śniadaniu uczestnicy szkolenia dziękując za gościnę, żegnali się z gospodarzem miejsca szkolenia Druhem Grzegorzem Pladzykiem Dyrektorem Zarządu Wykonawczego Związku OSP RP woj. pomorskiego z obietnicą ponownego spotkania przy wymianie już nabytych doświadczeń z zakresu realizacji spotkań międzynarodowych młodzieży strażackiej.

Dyrektor
Zarządu Wykonawczego
OW ZOSP RP w Opolu
Wiktor Urbański