Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka

wpis w: Informacje 2015 | 0

W dniu 22 maja br. w samo południe na Rynku w Kędzierzynie-Kożlu odbyły się Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka.

Z placu Komendy Powiatowej PSP wyruszył korowód a w nim poczty sztandarowe, kompania honorowa oraz zaproszeni goście, Orkiestra Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej, zaprzęgi sikawek konnych i samochody strażackie. Uroczystym apelem na kozielskim rynku rozpoczęły się wojewódzkie obchody Dnia Strażaka, zaproszonych gości przywitał nadbrygadier Karol Stępień Opolski Komendant Wojewódzki PSP w Opolu w osobach: Panią Posłankę na Sejm RP. Brygidę KOLENDĘ-ŁABUŚ, Posłów Leszka KORZENIEWSKIEGO, Ryszarda GALLĘ, Rajmunda MILLERA, Tomasza GARBOWSKIEGO, Łukasza TUSKA, Senatora Aleksandra ŚWIEYKOWSKIEGO, Pana Stanisława RAKOCZEGO -Wiceministra Spraw Wewnętrznych, Pana Ryszarda WILCZŃSKIEGO – Wojewodę Opolskiego, nadbrygadiera Gustawa MIKOŁAJCZYKA, Przedstawicieli Związku OSP RP na czele z Druhem Andrzejem BOROWSKIM- Prezesem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Opolu, przedstawicieli samorządu terytorialnego na czele z Starostą Kędzierzyńsko-Kozielskim i Prezydentem Miasta Kędzierzyna-Koźla, Komendantów i Szefów zaprzyjaźnionych służb mundurowych, weteranów służby pożarniczej, Prezesów, Dyrektorów firm i instytucji współpracujących ze strażą pożarną, przedstawicieli organizacji związkowych a także prasy, radia i telewizji.

Po części oficjalnej wręczono nominacje na wyższe stopnie służbowe dla 30 strażaków, oraz 29 osób wyróżniono w postaci odznaczeń i nagród pieniężnych w tym również odznaczono Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski Druha Andrzeja BOROWSKIEGO Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Opolu. Druh Andrzej BOROWSKI funkcję tą społecznie sprawuje już piątą kadencję, jest także członkiem Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP. W ciągu całego okresu swojej społecznej działalności wykazuje się dużym zaangażowaniem w umacnianiu zagadnień ochrony przeciwpożarowej województwa opolskiego, dba o zapewnienie ochotniczym strażom pożarnym nowoczesnego sprzętu.

Przy jego osobistym zaangażowaniu nastąpiła znaczna poprawa w uzupełnieniu sprzętu zarówno ochronnego, jak i technicznego w ochotniczych strażach pożarnych. Jednostki OSP w województwie opolskim jako jedne z niewielu w kraju zostały wyposażone w nowoczesne środki alarmowania. Druh Andrzej BOROWSKI podjął skuteczną współpracę z zagranicznymi organizacjami strażackimi w Niemczech, Słowacji, Czechach oraz Austrii co owocuje zacieśnieniem więzi strażackiej a zwłaszcza wymiany doświadczeń młodzieży zrzeszonej w Młodzieżowych Drużynach Pożarniczych.

Po części oficjalnej zgromadzeni goście oraz lokalna społeczność mogli obejrzeć musztrę paradną w wykonaniu Orkiestry Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej oraz defiladę poddziałów straży pożarnych. Po zakończeniu uroczystości wszyscy uczestnicy udali się do Komendy Powiatowej PSP na strażacką grochówkę. Następnie oficjalni goście o godz.14.30 uczestniczyli podczas oddania w użytkowanie nowo przebudowanej strażnicy w OSP Maciowakrze gm. Pawłowiczki powiat Kendzierzyń-Kożle.

 

DYREKTOR
Zarządu Wykonawczego
OW ZOSP RP woj. opolskiego
Jerzy Imbiorski