Wyjazdowe posiedzenie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP Rzeczypospolitej Polskiej województwa łódzkiego w Turawie.

wpis w: Informacje 2013 | 0

Wyjazdowe posiedzenie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP Rzeczypospolitej Polskiej województwa łódzkiego w Turawie.

W pomieszczeniach Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP „ STRAŻAK” w Turawie w dniach od 11 do 13 października br,. odbyło się wyjazdowe posiedzenie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP województwa łódzkiego.

Zarząd po raz pierwszy obradował w Naszym Ośrodku po przejęciu go od Państwowej Straży Pożarnej w 2010 roku. W posiedzeniu brali udział prezesi powiatowi i działacze z całego województwa łódzkiego wśród, których byli obecni Łódzki Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Andrzej Witkowski oraz były Komendant Wojewódzki PSP w Łodzi nadryg. Tadeusz Karcz, Dyrektor Zarządu Wykonawczego ZOW ZOSP RP woj. łódzkiego druh Grzegorz Czechowski oraz Zastępca Dyrektora Zarządu Wykonawczego druhna Małgorzata Pawlik.

W uroczystym spotkaniu dnia 12 października jako zaproszony gość brał udział Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Opolu druh Andrzej Borowski, który przywitał przybyłych działaczy na gościnnej Ziemi Opolskiej. W trakcie obrad omawiano sprawy bieżące nurtujące Związek OSP, a szczególnie problemy członków OSP województwa łódzkiego. W trakcie wycieczki krajoznawczej po Opolszczyźnie 22 osobowa grupa działaczy miała okazję zwiedzić Zamek w Mosznej, Zamek w Kamieniu Śląskim i Górę Świętej Anny oraz centrum Opola z uroczą „Wenecją Opolską”, przy Kanale Młynówki.

DYREKTOR
Zarządu Wykonawczego
OW ZOSP RP woj. opolskiego
Wiktor Urbański