XII Ogólnopolskie Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Sportach Obronnych w Turawie.

wpis w: Informacje 2012 | 0

XII Ogólnopolskie Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Sportach Obronnych w Turawie.

Przy sprzyjającej pogodzie w dniach do 2 do 7 lipca 2012 roku na terenie Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego Związku OSP RP „STRAŻAK” w Turawie oraz Nadleśnictwa Turawa odbyły się zawody w sportach obronnych drużyn MDP z całego kraju. W zawodach brały udział 4 zespoły żeńskie i 14 męskich. Gospodarzem zawodów był Oddział Wojewódzki Związku OSP RP woj. opolskiego.

Zawodnicy ulokowani zostali na polu namiotowym, a opiekunowie i kadra sędziowska w pawilonie. Posiłki serwowała kuchnia w Ośrodku uruchomiona na czas zawodów. Zabezpieczenie logistyczne i techniczne zapewniały jednostki OSP z gminy Turawa pod dowództwem Komendanta Gminnego OSP RP druha Artura Gallusa oraz jednostka OSP Licheń Stary pod dowództwem druha Wiesława Kuśmierka, który dodatkowo odpowiadał za przeprowadzenie konkurencji z ratownictwa wodnego.

Na rozpoczęciu i zakończeniu zawodów był gospodarz Gminy Turawa Wójt Waldemar Kapma. Zawody odbyły się dzięki przychylności Nadleśnictwa Turawa, na terenie którego przeprowadzono większość konkurencji biegowych. Sędzia główny zawodów druh Henryk Marcinkiewicz wysoko ocenił w protokole stopień przygotowania organizacyjnego i zapewnienia bezpieczeństwa zawodnikom. W czasie trwania zawodów nie zanotowano poważniejszego wypadku, a jedynie skręcenie stawu skokowego i lekkie stłuczenia.

Zawody przeprowadzono w czterech etapach. Pierwszy etap stanowił wielobój sprawnościowy, w skład którego wchodziło 12 konkurencji na kilkukilometrowej trasie w kompleksie leśnym nad Jeziorem Turawa. Pozostałe etapy rozgrywane były wokół Ośrodka i na basenie odkrytym przy Ośrodku tj. bieg zespołowy na dystansie 1000 metrów ze strzelaniem precyzyjnym oraz sztafeta pływacka na dystansie 4x50m.

Klasyfikacja generalna zespołowa:
– kategoria żeńska,
1. OSP MAJDAN – woj. mazowieckie,
2. OSP KOŁACZKOWO – woj. wielkopolskie,
3. OSP PORĄBKA – woj. śląskie.
– kategoria męska;
1. OSP STOŁPNO z Miedzyrzeca Podl. – woj. lubelskie,
2. OSP KOŁACZKOWO – woj. wielkopolskie,
3. OSP BRZEZIA – woj. mazowieckie.

Klasyfikacja indywidualna:
1. Malwina Gajcy z OSP Majdan woj. mazowieckie, która otrzymała z rąk Wójta Gminy Turawa puchar ufundowany dla najlepszej zawodniczki.
2. Patryk Woźny z OSP Tomaszów Bolesławiecki woj. dolnośląskie, który otrzymał z rąk Prezesa Zarządu OW ZOSP RP w Opolu druha Andrzeja Borowskiego puchar dla najlepszego zawodnika.
3. OSP Iłowiec zespół szesnastolatków otrzymał puchar „fair play” z rąk przedstawiciela Nadleśnictwa Turawa, za pomoc kontuzjowanemu koledze.

Upominki ufundowane przez Zarząd Główny Związku wręczała druhna Teresa Tiszbierek wiceprezes Zarządu Głównego Związku i druhna Leonarda Bogdan Kierownik Działu Programowego Biura Zarządu Głównego Związku wraz z druhem Wiesławem Penkiem członkiem Komisji Sportu przy Zarządzie Głównym.
Komplet umundurowania dla najmłodszej drużyny zawodów wręczyli przedstawiciele Wytwórni Umundurowania Strażackiego w Brzezinach.

Zawody zostały dofinansowane ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej.

Druh Wiktor Urbański