Udział młodzieży z województwa opolskiego w Międzynarodowym Obozie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Wolfshagen – Niemcy.

wpis w: Informacje 2012 | 0

Udział młodzieży z województwa opolskiego w Międzynarodowym Obozie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Wolfshagen – Niemcy.

W dniach od 21 do 28 lipca 2012roku, grupa opolskiej młodzieży strażackiej uczestniczyła w obozie pod namiotami w miejscowości Wolfshagen im Harz w Niemczech. (16 Landeszeltlager – Niedersachsische Jugendfeuerwehr e. V.). Miasteczko obozowe liczyło około tysiąc pięćset uczestników, którzy zostali podzieleni na sześć podobozów o różnych nazwach. Oprócz grupy opolskiej składającej się z 17 druhen i druhów, opiekuna, opiekunki oraz kierowcy w obozie brała także udział młodzież z Kalisza oraz OSP Wierzbowej.

Wypoczynek został zorganizowany dzięki dofinansowaniu z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWN), zgodnie z podpisaną wieloletnią umową i złożonym wcześniej wnioskiem. Wszyscy uczestnicy obozu zakwaterowani zostali w namiotach dziesięcioosobowych tworzących małe miasteczko na wzgórzu w Wolfshagen.

Każdy dzień był perfekcyjnie zaplanowany i realizowano zajęcia zgodnie z harmonogramem. Młodzież uczestniczyła chętnie we wszystkich grach i zabawach zręcznościowych ( Krealiv-Workshop) mających na celu doskonalenie umiejętności pracy zespołowej . Codziennie ukazywała się obozowa gazetka pt. ”Camp News”. Młodzież z Polski i Niemiec wspólnie rozwiązywała zadania problemowe ucząc się komunikacji między sobą i pracy w grupach. Organizowano dyskoteki połączone z konkursami śpiewu „ Supertalent Obozu”,. Wybrano też Miss i Mistera Obozu.

Już w pierwszych dniach obozu ze względu na sprzyjające warunki atmosferyczne zorganizowano i przeprowadzono bieg na orientację z zadaniami zręcznościowymi. Przy słonecznej pogodzie kąpano się w basenie i przeprowadzono wszystkie zaplanowane rozgrywki obozowe. Wszystkie konkurencje były obserwowane przez sędziów i skrupulatnie oceniane do klasyfikacji generalnej obozu. Na 158 sklasyfikowanych drużyn Opole zajęło 50 miejsce.

Bardzo ciekawa okazała się całodniowa wycieczka autokarowa po Górach Harzu. W wolnych od zajęć chwilach druhny i druhowie wymieniali się pamiątkami z zapoznanymi druhami z Niemiec, często też wspólnie grali w piłkę siatkową i nożną oraz „Indakę”.

Młodzież mogła realizować swoje zainteresowania artystyczne w namiocie warsztatowym ” Kreativ-Workshop”, gdzie wykonywała własnoręcznie lampiony, odlewy gipsowe, plecionki jako breloczki do kluczy, wisiorki, które stanowiły cenne pamiątki z obozu. Rozegrano też międzynarodowe turnieje w piłce siatkowej i nożnej między drużynami z Polski i Niemiec.

Na uznanie zasługuje doskonała organizacja życia w obozie. Nie odnotowano żadnych wypadków, a jedyne uwagi dotyczyły zbyt krótkiego pobytu. Z miłymi wspomnieniami i z obietnicami dalszych kontaktów z druhnami i druhami z Niemiec, młodzież opolska opuszczała gościnną ziemię Gór Herzu.

Druh Wiktor Urbański