Obóz szkoleniowy dla członków MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH

wpis w: Informacje 2012 | 0

Obóz szkoleniowy dla członków MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH zorganizowanego w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Związku OSP RP „STRAŻAK” W TURAWIE w dniach 16 – 28 lipca 2012 roku.

Obóz Szkoleniowy dla członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych województwa opolskiego został zorganizowany przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Uczestnicy obozu spali w 7-8 osobowych namiotach usytuowanych na polu namiotowym Ośrodka w Turawie w liczbie 88 druhen i druhów w wieku od 13 do 16 lat.

Młodzieżą na obozie opiekowało się pięciu wychowawców, pielęgniarka i komendant.
Po raz pierwszy od 2003 roku obóz zlokalizowano w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Związku OSP RP „STRAŻAK” w Turawie. Obozowicze korzystali z pełnego węzła sanitarnego wraz z kontenerami prysznicowo-umywalkowymi na polu namiotowym. W jadalni naszego Ośrodku serwowane były pyszne posiłki. Wszystkie zajęcia szkoleniowe i ćwiczenia ze sprzętem odbywały się na terenie naszego Ośrodka.

W trakcie obozu zrealizowano program szkoleniowy dla członków MDP, który zakończył się egzaminem teoretycznym i praktycznym. Najciekawsze jak zwykle były zajęcia praktyczne z ratownictwa medycznego, co niewątpliwie było wynikiem prowadzania ich przez kadrę z Wydziału Szkolenia z KW PSP Opole. Druhny i druhowie niezależnie od wieku pełnili całodobowe służby dyżurne. Po odpowiednim przeszkoleniu na obozie obowiązywało przestrzeganie musztry i regulaminu służby wewnętrznej w strażach pożarnych.

Bardzo dobrze układała się współpraca z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Opolu reprezentowaną przez Komendanta bryg. Pawła Kielara, który zorganizował ćwiczenia z ratownictwa wodnego na Turawskim Jeziorze oraz wspomógł w transporcie sprzętu kwaterunkowego. Dużym zainteresowaniem cieszyły się ćwiczenia ze sprzętem połączone z pokazami przeprowadzane na terenie naszego Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego „STRAŻAK” w Turawie przez zaprzyjaźnione jednostki OSP z Bierdzan i Bierkowic. Druhowie z OSP Osowiec udostępnili sprzęt gaśniczy niezbędny do prowadzenia ćwiczeń. Dużą pomoc przy organizacji obozu okazał Opolski Komendant Wojewódzki nabryg. Karol Stępień. Cały sprzęt kwaterunkowy został wypożyczony z Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, bez którego zorganizowanie obozu byłoby niemożliwe.

Poza zajęciami związanymi ze szkoleniem pożarniczym młodzież aktywnie wypoczywała zwiedzając okolice jezior turawskich, a przy sprzyjającej pogodzie korzystała z plażowania i kąpieli na basenie w naszym Ośrodku. Zorganizowano całodniowe wycieczki autokarowe do Rycerskiego Grodu koło Byczyny oraz do Parku Jurajskiego w Krasiejowie wraz ze zwiedzaniem miejscowych jednostek OSP.
W trakcie obozu odbyło się również wiele obozowych imprez, tj; dyskoteki, ogniska z pieczeniem kiełbasek, chrzest obozowy, wiele różnorodnych rozgrywek i zajęć sportowych. Przy ognisku w amfiteatrze młodzież wspólnie uczyła się piosenek strażackich i układów tanecznych.

Na zakończenie obozu zorganizowano uroczysty apel, na którym każdy młody strażak otrzymał zaświadczenie stwierdzające, że ukończył kurs dla członków MDP. Były podziękowania, dyplomy, upominki oraz zdjęcia pamiątkowe. Wymiernym efektem trudu wychowawczego kadry obozu i organizatorów była duża wiedza pożarnicza jaką wykazali się uczestnicy obozu w trakcie egzaminów końcowych oraz nabyte umiejętności bezpiecznych w różnych sytuacjach życiowych. W trakcie trwania obozu nie zanotowano wypadków, a jedynie niegroźne stłuczenia i miejsca po ukąszeniach komarów, które będą nietrwałą pamiątką mile spędzonego czasu wśród przyjaciół.

Obóz został zorganizowany przy znacznym wsparciu finansowym z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, za które organizator w imieniu młodzieży serdecznie dziękuje.

Druh Wiktor Urbański