XXXVI Wojewódzkie Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „ Młodzież Zapobiega Pożarom”

wpis w: Informacje 2013 | 0

Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Opolu zorganizował i przeprowadził 27 kwietnia 2013 roku w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Związku OSP RP „STRAŻAK” w Turawie  XXXVI Wojewódzkie Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „ Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Na wojewódzkie eliminacje przyjechało 51 laureatów z dziewięciu powiatów naszego województwa wraz ze swoimi opiekunami. Po wpisaniu się wszystkich uczestników do listy obecności i zajęciu wyznaczonych przez członków komisji miejsc w sali szkoleniowej Ośrodka nastąpiło oficjalne otwarcie turnieju o godzinie 10,00. Następnie przewodnicząca Komisji Konkursowej druhna Teresa Tiszbierek przedstawiła zasady i regulamin rozgrywania turnieju. Członkowie komisji rozdali wszystkim uczestnikom testy z 40 pytaniami. Przewodnicząca komisji szczegółowo omówiła zasady prawidłowego wypełniania testów i kart wyników po czym uczestnicy przystąpili do samodzielnego ich wypełniania. Już po upływie 15 minutach, niektórzy z uczestników oddawali wypełnione testy. Jednak komisja działająca w składzie druhna Teresa Tiszbierek – przewodnicząca, druhna Barbara Dębska-sekretarz, druhna Katarzyna Libera – członek, druh Wiktor Urbański – członek i druh Joachim Daniel, druh Norbert Waliczek oraz druh Rafał Neugebauer  rozpoczęła ocenianie dopiero po oddaniu testu przez ostatniego uczestnika turnieju.

W czasie gdy komisja sprawdzała testy, dzieci i młodzież wraz z opiekunami zapoznali się z bezpieczeństwem w gospodarstwach rolnych na podstawie prezentacji prowadzonej  przez Panią Jadwigę Wojcieszczuk Zastępcę Dyrektora Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział w Opolu wraz z pracownicami. Po prezentacji młodzież  miała okazję oglądać pokazy najnowocześniejszego sprzętu ratowniczo-gaśniczego znajdującego się na wyposażeniu  samochodu bojowych z OSP Krasiejów oraz wspinać się po ściance wspinaczkowej rozstawionej przez druhny i druhów z OSP Żelazna.

W międzyczasie wydawano posiłek regeneracyjny w postaci symbolicznej grochówki i napojów. Każdy uczestnik otrzymał na pamiątkę oprócz dyplomu za uczestnictwo w turnieju smycz wraz z długopisem i pamiątkowym buttonem.

Do eliminacji ustnych zakwalifikowali się:

I grupa wiekowa – szkoła podstawowa;

1. Filip Napieraj                    powiat Olesno                      34 pkt.

2. Dawid Bogon                    powiat Prudnik                      30 pkt.

3. Agnieszka Wróblewska     powiat Nysa                           30 pkt.

4. Jakub Barkowski                powiat Krapkowice                30 pkt.

II grupa wiekowa – szkoła gimnazjalna;

1. Emilia Maryniak                   powiat Olesno                    38 pkt.

2. Marek Bensz                      powiat Olesno                     23 pkt.

3. Piotr Wybult                      powiat Opole-Ziemski           19 pkt.

III grupa wiekowa – szkoła ponadgimnazjalna;

1. Fabian Rosły                     powiat Strzelce Opolskie      36 pkt.

2. Dorota Matziol                  powiat Olesno                     35 pkt.

3. Sebastian Segieth             powiat Kluczbork                 24 pkt.

4. Patryk Rubin                     powiat Kluczbork                 21 pkt.

5. Mateusz Brożyński             powiat Opole-Ziemski           21 pkt.

Pozostali uczestnicy turnieju uzyskali punkty w przedziałach

I. grupa wiekowa od   13    do   21pkt.

II. grupa wiekowa od   9      do   17pkt.

III. grupa wiekowa od   13    do   20pkt.

Następnie przystąpiono do finału ustnego turnieju, w wyniku którego wyłoniono zwycięzców XXXVI Edycji Konkursu w poszczególnych grupach. Finaliści z odpowiedzi ustnych mogli uzyskać maksymalną ilość punktów – 9. Pytania finałowe dotyczyły sprzętu ratowniczo-gaśniczego, udzielania pierwszej pomocy i regulaminu odznaczeń

I grupa wiekowa – szkoła podstawowa;

1. Filip Napieraj        powiat Olesno                 6 pkt.               I miejsce.

2. Jakub Bartkowski  powiat Krapkowice       6 pkt.               II miejsce.

3. Dawid Bogon         powiat Prudnik              5 pkt.              III miejsce.

II grupa wiekowa – szkoła gimnazjalna;

1. Emilia Maryniak              powiat Olesno                       6 pkt.   I miejsce

2. Piotr Wybult                       powiat Opole-Ziemski      5 pkt.   II miejsce

3. Marek Bensz                      powiat Olesno                3 pkt.   III miejsce

III grupa wiekowa – szkoły ponadgimnazjalne;

1. Dorota Matziol           powiat Olesno               7 pkt.               I miejsce.

2. Fabian Rosły              powiat Strzelce Opolskie        6 pkt.               II miejsce.

3. Sebastian Segieth      powiat Kluczbork                   6 pkt.              III miejsce.

Do eliminacji centralnych zakwalifikowali się tylko laureaci, którzy zajęli pierwsze dwa miejsca z danej grupy wiekowej. Finał Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej odbędzie  w Kołobrzegu  woj. zachodniopomorskie w dniach 7-9 czerwca 2013 roku.

Dla zwycięzców w poszczególnych grupach wiekowych nagrody w postaci trzech rowerów ufundowały Lasy Państwowe – Nadleśnictwo w Opolu. Dla  uczestników, którzy zajęli drugie miejsca, aparaty fotograficzne Bank Spółdzielczy w Leśnicy Filia Opole. Trzy odtwarzacze MP-4 z kamizelkami odblaskowymi zakupił Dyrektor Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Opolu dla uczestników, którzy zajęli trzecie miejsca. Grę komputerową dla najlepszego uczestnika grupy II-giej ufundowała firma „BEZALIN”. Pamiątkowe smycze i drobne upominki wraz z pyszną grochówka dla wszystkich przebywających w Ośrodku zafundował Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Opolu.

Dyrektor Zarządu Wykonawczego OW ZOSP RP w Opolu
druh Wiktor Urbańsk