Zakup 13 kompletnych urządzeń ratownictwa technicznego oraz 15 kompletów doposażeń do sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP województwa opolskiego

wpis w: Informacje 2014 | 0

Na podstawie umowy pomiędzy Zarządem Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Opolu, a Zarządem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu zakupiono 13 kompletnych urządzeń ratownictwa technicznego oraz 15 kompletów doposażeń do sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP województwa opolskiego. Jednostki z siedmiu powiatów naszego województwa wzbogaciły się w nowe urządzenia ratownictwa technicznego o bardzo dobrych walorach techniczno-użytkowych.

Na placu przy okazałej strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Krośnicy gmina Izbicko 9 listopada 2014 roku uroczyście przekazano sprzęt wartości ponad sto dwadzieścia dwa tysiące złotych dla dwóch jednostek powiatu strzeleckiego, OSP Krośnica i OSP Izbicko. Przy czym zgodnie z zawartą umową z Funduszem do tych zestawów kwota dofinansowania wyniosła aż ok. 56 tys. zł. pozostałe środki zgromadziła Gmina Izbicko.

Uroczyste przekazanie sprzętu uświetnili swoją obecnością Wiceprezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Strzelcach Opolskich a zarazem Komendant Powiatowy PSP Strzelce Opolskie st. bryg. Stefan Szłapa oraz Pani Brygida Pytel – Wójt Gminy Izbicko wraz z radnymi gminy Izbicko i powiatu strzeleckiego. Nowy sprzęt został poświęcony przez proboszcza miejscowej parafii. Każda jednostka otrzymała stosowne dokumenty z okazji otrzymania nowego sprzętu. Przedstawiciele OSP odbierających sprzęt składali serdeczne podziękowania za tak potrzebne wysokiej klasy urządzenia, które są im niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa lokalnych społeczności. Na zakończenie przekazania przeprowadzono bardzo ciekawe ćwiczenia z użyciem nowych urządzeń ratowniczych. Druhowie z OSP Izbicka i Krośnicy wykazali się bardzo dużym profesjonalizmem podczas prowadzonej symulowanej akcji ratowniczej na drodze.

Ogółem dla jednostek OSP naszego województwa przekazano sprzęt wartości 1 386 878,58 złotych, do którego kwota dofinansowania z WFOŚ i GW w Opolu wyniosła 761 491,20 złotych. Dopłata została skierowana do OSP z powiatów; strzeleckiego, opolskiego, głubczyckiego, prudnickiego, namysłowskiego, nyskiego, kluczborskiego, kędzierzyńsko-kozielskiego, krapkowickiego. Jednostkom przekazano następujący nowy sprzęt: 60 radiotelefonów przenośnych, 15 stacji DPS, 12 motopomp pływających, 19 pomp szlamowych i 1 elektryczną, 3 agregaty prądotwórcze, 2 ciężkie-10 średnich i 1 lekki zestaw ratownictwa technicznego, 15 kompletów doposażeń do sprzętu ratownictwa drogowego oraz dwa zestawy pływające. Sprzęt był przekazywany bezpośrednio w jednostkach przy okazji przekazywania nowych samochodów czy innego sprzętu. Przykładem może być jednostka OSP Baborów. W trakcie przekazania podkreślono intencje darczyńcy, aby sprzęt był właściwie użytkowany przez długie lata.

DYREKTOR
Zarządu Wykonawczego
OW ZOSP RP woj. opolskiego
Wiktor Urbański