Uroczystości związane z przekazaniem nowego samochodu pożarniczego

wpis w: Informacje 2014 | 0

W piątek 7 listopada 2014 roku o godzinie 14,00 uroczystą Mszę Świętą odprawianą przez proboszcza miejscowej parafii strażacy z Baborowa rozpoczęli uroczystości związane z przekazaniem nowego samochodu pożarniczego. Po mszy przed okazałą remizą OSP Baborów w powiecie głubczyckim nastąpiło uroczyste przekazanie nowego pojazdu pożarniczego marki MERCEDES-BENTZ ATEGO. Pojazd jest nowoczesnym samochodem ratowniczo-gaśniczym GBA 2,5/22, w którym sześcioosobowa załoga mająca do dyspozycji 2500l wody podawanej poprzez autopompę o wydajności maksymalnej 2200 l/min jest zdolna do prowadzenia samodzielnych działań ratowniczo-gaśniczych.

Samochód kosztował 620 tys. zł. z czego 430 tys. zł. zapłacił Urząd Miasta i Gminy w Baborowie, a 190 tys. zł. dofinansowało poprzez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej ze środków przeznaczonych na rozwój Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego województwa opolskiego. Uroczystość przed remizą OSP prowadził Komendant Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych Miasta i Gminy Baborów druh Zbigniew Muda, który odczytał uroczysty akt przekazania samochodu. Dokumenty i kluczyki do samochodu Naczelnikowi OSP druhowi Romanowi Kraszewskiemu wręczyła Pani Burmistrz Baborowa Elżbieta Kielska z Zastępcą Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Jerzym Paluchem. Następnie Naczelnik OSP wręczył kluczyki do samochodu kierowcy druhowi Aleksandrowi Antoszczyszynowi. Nowy pojazd poświęcił proboszcz parafii Narodzenia NMP w Baborowie ks. Marek Franciszek Pietrasik. List gratulacyjny w imieniu Wiceprezes Zarządu Głównego Związku OSP RP druhny Teresy Tiszbierek przeczytał Wiceprezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP powiatu głubczyckiego druh Józef Orłowski, który w imieniu nieobecnego Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego wręczał medale wyróżnionym strażakom. Duże zasługi jednostki w popularyzacji ochrony przeciwpożarowej na ternie powiatu podkreślili w swoich wystąpieniach Komendant Powiatowy PSP w Głubczycach st. bryg. Wiesław Kopecki oraz Komendant Powiatowy PSP w Raciborzu st. bryg. Jan Pawnik.

Nowy samochód otrzymała jednostka należąca do najlepszych w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym powiatu głubczyckiego. List gratulacyjny z okazji przekazania nowego samochodu tak znamienitej jednostce od Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. opolskiego druha Andrzeja Borowskiego wręczono Prezesowi OSP w Baborowie druhowi Mariuszowi Jankowskiemu. Prezes podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do pozyskania pięknego nowego samochodu. Szczególne podziękowanie skierował do kpt. Waldemara Hołowini – Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP Głubczyce, który był głównym twórcą fachowej specyfikacji.

Następnie Prezes jednostki zaprosił wszystkich zaproszonych gości do prezentacji nowego samochodu i na symboliczny poczęstunek.

DYREKTOR
Zarządu Wykonawczego
OW ZOSP RP woj. opolskiego
Wiktor Urbański