Pakiet szkoleniowy

Pakiet do szkolenia medycznego PRO i LED

Pakiet szkoleniowy 1R

Pakiet szkoleniowy 2A

Pakiet szkoleniowy 3A

 

Zestaw Dydaktyczny

Zestaw Dydaktyczny dla OSP V medyczny

Zestaw Dydaktyczny dla rat wysokościowe

 

Zestaw Edukacyjny

Zestaw Edukacyjny Pierwsza Pomoc LED

Zestaw Edukacyjny Pierwsza Pomoc PRO

Zestaw komplet umundurowania

 

Informacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych szukaj w najbliższym Oddziale Wojewódzkim, Biurze Terenowym lub Filii Związku OSP RP.