kurs dla sędziów Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu południowej Polski

wpis w: Informacje 2012 | 0

Informacja o przeprowadzonym kursie sędziów OSP w sportach pożarniczych w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Związku OSP RP „STRAŻAK” w Turawie w województwie opolskim.

W dniach 22-25 marca br. Dział Programowy Zarządu Głównego Związku OSP RP przy współudziale Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Opolu zorganizował kurs dla sędziów Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu południowej Polski. W kursie brało udział 48 uczestników z województw; podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego, śląskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego i opolskiego.

Prowadzącymi zajęcia byli doświadczeni sędziowie zawodów sportowo-pożarniczych krajowych i międzynarodowych; druh Leon Mądry, Leszek Nawrocki i Jarosław Tomaszewski. Zajęcia teoretyczne prowadzone były przy użyciu technik multimedialnych w sali szkoleniowej Ośrodka. Uczestnicy kursu zgłębiali wiedze dotyczącą dwóch regulaminów zawodów wg CTIF drużyn OSP i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Natomiast całodniowe zajęcia praktyczne przeprowadzono 24 marca w Ochotniczej Straży Pożarnej w Raszowej pow. Strzelce Opolskie.

Zajęcia te miały charakter ćwiczeń praktycznych w dwóch grupach na rozstawionych torach przeszkód i ćwiczeń bojowych. Szczególny nacisk prowadzący zajęcia położyli na wykonywanie czynności zgodnie z regulaminami. Po ćwiczeniach druh Leon Mądry podziękował Prezesowi OSP Raszowa druhowi Rajmundowi Murlowskiemu za doskonałe przygotowanie zajęć i przyjęcie tak dużej grupy w niewielkie jednostce.

W ostatnim dniu kursu przeprowadzono test sprawdzający zdobytą wiedzę, który wykazał bardzo dobre opanowanie regulaminów przez druhny i druhów. Na zakończenie kursu każdy uczestnik otrzymał zaświadczenie potwierdzające uprawnienia sędziowskie, które były wręczane przez Wiceprezes Zarządu Głównego Związku OSP RP druhnę Teresę Tiszbierek i druhnę Elżbietę Polak – Przewodniczącą Głównej Komisji do spraw Sportu przy Zarządzie Głównym ZOSP RP oraz druhnę Leonardę Bogdan – Kierownika Działu Programowego Zarządu Głównego ZOSP RP.

Dyrektor
Zarządu Wykonawczego
OW ZOSP RP w Opolu Wiktor Urbański