Szkolenie podstawowe w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP) przeprowadzonego przez Oddział Wojewódzki Związku OSP RP

wpis w: Informacje 2011 | 0

Szkolenie podstawowe w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP) przeprowadzonego przez Oddział Wojewódzki Związku OSP RP woj. opolskiego w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „STRAŻAK” w Turawie.

Na podstawie zwartej umowy w dniu 18.11.2011roku w dniach od 8 do 18 grudnia 2011r. odbył się kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej dla strażaków ochotniczych straży pożarnych woj. opolskiego. Kurs zorganizowano zgodnie z obowiązującym „Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pomocy”. (Dz. U. RP nr 60/2007) oraz na podstawie art.13, ust.2,3 ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym, który zakończył się egzaminem państwowym złożonym przez 30 kursantów w dniu 18 grudnia br.

W skład komisji powołanej przez Kierownika podmiotu prowadzącego kurs wchodzili; dr Janusz Molinkiewicz, dr Krzysztof Cichoń i Stanisław Szczerbiński. Zgodnie z w/w rozporządzeniem egzamin składał się części teoretycznej i praktycznej. Po pozytywnym zaliczeniu części teoretycznej wszystkie 30 osób przystąpiło do egzaminu praktycznego.

Część praktyczna obejmowała wykonywanie przez każdą osobę zdającą czynności ratujących życie, resuscytację krążeniowo-oddechową na fantomach z zastosowaniem także tlenoterapii i defibrylatorów. Następnie każdy uczestnik egzaminu w zespole sześcioosobowym wykonywał losowo wybrane zadania sprawdzające praktyczne umiejętności nabyte podczas kursu. Tę część egzaminu także zdała pomyślnie cała 30 osobowa grupa. Na podkreślenie zasługuje fakt, że członkowie Komisji zgodni byli co do wystawianych ocen i podkreśliła wysoki poziom wiedzy i umiejętności kursantów.

Kurs zakończył się wręczeniem zaświadczeń o uzyskaniu tytułu ratownika medycznego, które jest ważne przez okres 3 lat.

Pozostaje mieć nadzieję, że następne planowane w Naszym Ośrodku kursy w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy będą na takim samym poziomie wiedzy i umiejętności uczestników oraz zakończą się egzaminami pomyślnie zdanymi przez wszystkich kursantów.

Dyrektor
Zarządu Wykonawczego
ZOSP RP Opole

Wiktor Urbański