,,U Jana’’ w Warmątowicach odbyła się narada roczna Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego Związku OSP RP w Strzelcach Opolskich

wpis w: Informacje 2011 | 0

W dniu 16 grudnia 2011 roku, piątek o godz. 17.00 w restauracji ,,U Jana’’ w Warmątowicach odbyła się narada roczna Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego Związku OSP RP w Strzelcach Opolskich. W naradzie uczestniczyli przedstawiciele wszystkich jednostek OSP z terenu gminy oraz burmistrz Strzelec Opolskich Tadeusz Goc, przewodniczący Rady Miejskiej Bogusław Farion, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich st. bryg. Stefan Szłapa.

W czasie zebrania podsumowano działalność Zarządu O M-G Z OSP RP oraz jednostek OSP. Spotkanie było okazją do podziękowania jednostkom za ich zaangażowanie i czas poświęcony w 2011 roku na działalność społeczną oraz przekazanie zakupionego sprzętu. Przedstawiciele jednostek OSP z gminy Strzelce Opolskie odebrali z rąk burmistrza decyzje o przekazaniu sprzętu oraz sprzęt: aparaty powietrzne wraz z maskami i sygnalizatorami bezruchu, motopompę pływającą, agregat oddymiający. Upominki otrzymali również strażacy z Republiki Czeskiej z SDH Chlebičov współpracujący od kilku lat z OSP Strzelce Opolskie.

W imieniu wszystkich strażaków dh Jan Bogusz podziękował byłemu prezesowi Z O M-G Z OSP RP w Strzelcach Opolskich Piotrowi Hadasikowi za ponad trzydziestoletnią prezesurę i wręczył bukiet kwiatów oraz kordzik strażacki.

Kolejnym punktem spotkania było omówienie spraw i działalności na kolejny rok oraz zatwierdzenie harmonogramu zebrań sprawozdawczych. Spotkanie było również okazją do złożenia życzeń świątecznych. W czasie zebrania czas umiliły Mażoretki działające przy OSP Kadłub oraz strażacka orkiestra dęta.

Edward Dalibóg