Szkolenie Komendantów Gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych województwa opolskiego w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Związku OSP RP „STRAŻAK” w Turawie

wpis w: Informacje 2011 | 0

W dniach 21-22 października 2011 roku w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym ZOSP RP „STRAŻAK” w Turawie zostało zorganizowane szkolenie komendantów gminnych OSP woj. opolskiego przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. opolskiego zgodnie z rocznym planem przedsięwzięć szkoleniowych. Główny nacisk podczas szkolenia położono na zagadnienia związane z zabezpieczeniem strażaków podczas działań ratowniczych i ich odpowiedzialnością za powierzone mienie. W szkoleniu uczestniczyło czterdziestu dziewięciu komendantów gminnych OSP, którzy z dużym zainteresowaniem zgłębiali wiedze z zakresu zadań komendanta gminnego i bezpiecznej obsługi sprzętu ratowniczego w czasie różnorodnych akcji.

Zajęcia były prowadzone przez doświadczonych instruktorów i wykładowców, którzy obszernie omówili możliwości szkolenia członków OSP przy pomocy platformy e-lernigowej i odpowiedzialności osób wypełniających dane w „SYSTEMIE OSP” oraz kampanię sprawozdawczo-wyborczą związku w województwie. Drugim blokiem tematycznym szkolenia była prezentacja wyposażenia torów przeszkód do zawodów sportowo-pożarniczych według regulaminów polskiego i międzynarodowego CTiF. Natomiast zagadnienia organizacji i funkcjonowania odwodów operacyjnych w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym na terenie naszego województwie przedstawił pracownik wydziału operacyjnego Komendy Wojewódzkiej PSP w Opole mł. bryg. w st. spocz. Hubert Burczyk.

Część praktyczna zajęć odbywała się w grupach problemowych, w których rozwiązywano zadania taktyczne występujące w nietypowych działaniach ratowniczo-gaśniczych. Dużą atrakcję szkolenia był pokaz najnowocześniejszego sprzętu ochrony dróg oddechowych i systemów łączności bezprzewodowej w strażach pożarnych. Prezentowano także najnowsze rozwiązania techniczne gwarantujące bezpieczeństwo ratownikowi przy obsłudze prądownic i działek wodno-pianowych dużej wydajności w czasie prowadzenia długotrwałych działań. W zajęciach grupowych brał udział Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. opolskiego druh Andrzej Borowski. Podsumowanie szkolenia zorganizowano w postaci dyskusji panelowej na temat głównych zadań Związku. Na pytania odpowiadała Wiceprezes Zarządu Głównego Związku OSP RP druhna Teresa Tiszbierek.

Szkolenie zorganizowano celowo w Naszym Ośrodku ponieważ, aż 40 procent było nowo wybranych komendantów gminnych i po raz pierwszy brali udział w szkoleniu. Pierwszego dnia po zajęciach wszyscy zapoznali się z warunkami socjalno-bytowymi w budynku głównym i stanem technicznym wszystkich obiektów Ośrodka.

DYREKTOR
Zarządu Wykonawczego
OW ZOSP RP w Opolu
Wiktor Urbański