Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla członków ochotniczych straży pożarnych województwa zachodniopomorskiego w Ośrodku „STRAŻAK” w Turawie

wpis w: Informacje 2014 | 0

Po raz pierwszy w roku szkoleniowym 2013 w dniach od 13 do 18 października 2014 roku zorganizowano kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla członków ochotniczych straży pożarnych województwa zachodniopomorskiego w Ośrodku „STRAŻAK” w Turawie. Kurs został przeprowadzony zgodnie z rocznym planem szkolenia Związku OSP RP ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Głównym celem kursu było przygotowanie strażaków ochotników współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego do realizacji zadań w zakresie ratownictwa medycznego w czasie akcji ratowniczych, w tym udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom w stanie zagrożenia zdrowia i życia w miejscu zdarzenia do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej. Kurs zorganizowano zgodnie z obowiązującym „Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pomocy”. (Dz. U. RP nr 60/2007) zgodnie z art.13, ust.2,3 ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym, który zakończył się egzaminem państwowym złożonym przez 33 kursantów w dniu 18 października br. Po tygodniowym intensywnym szkoleniu wszyscy uczestnicy zostali dopuszczeni do egzaminu końcowego.

W skład komisji powołanej przez Kierownika podmiotu prowadzącego kurs wchodzili; dr Marek Dryja, dr Ryszard Wileński i Krystian Lach. Zgodnie z w/w rozporządzeniem egzamin składał się części teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna polegała na samodzielnym wypełnieniu testu składającego się z trzydziestu pytań różnych kategorii. Po pozytywnym zaliczeniu części teoretycznej wszystkie 33 osób przystąpiło do egzaminu praktycznego.

Część praktyczna obejmowała wykonywanie przez każdą osobę zdającą czynności ratujących życie, resuscytację krążeniowo-oddechową na fantomach z zastosowaniem także tlenoterapii i defibrylatorów. Następnie każdy uczestnik egzaminu w zespole wykonywał losowo wybrane zadania sprawdzające praktyczne umiejętności nabyte podczas kursu. Tę część egzaminu także zdała pomyślnie cała 33 osobowa grupa. Członkowie Komisji zgodni byli co do wystawianych ocen, które odzwierciedlały wysoki poziom wiedzy oraz umiejętności kursantów. Kurs zakończył się wręczeniem zaświadczeń o uzyskaniu tytułu ratownika kwalifikowanej pierwszej pomocy. Uprawnienia są ważne przez okres 3 lat.

Pozostaje mieć nadzieję, że następne planowane kursy KPP przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. zachodniopomorskiego odbędą się w Naszym Ośrodku.

DYREKTOR
Zarządu Wykonawczego
OW ZOSP RP woj. opolskiego
Wiktor Urbański