Obóz szkoleniowo-wypoczynkowy dla członków OSP województwa opolskiego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych zorganizowanego w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Związku OSP RP „STRAŻAK” W TURAWIE

wpis w: Informacje 2013 | 0

Obóz szkoleniowo-wypoczynkowy dla członków OSP Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych województwa opolskiego został zorganizowany przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Opolu przy znacznym wsparciu finansowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Uczestnicy obozu spali w 7-8 osobowych namiotach usytuowanych na polu namiotowym Ośrodka w Turawie w liczbie; 45 druhen i 40 druhów w wieku od 12 do 16 lat.

Młodzieżą na obozie opiekowało się pięciu doświadczonych wychowawców, pielęgniarka i komendant obozu. Nie stwierdzono wypadków, a jedynie drobne kontuzje i dolegliwości wieku młodzieńczego oraz miejsca po ukąszeniach komarów, które będą nietrwałą pamiątką mile spędzonego czasu wśród przyjaciół.

Po raz drugi od 2003 roku obóz zlokalizowano w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Związku OSP RP „STRAŻAK” w Turawie. Obozowicze korzystali z pełnego węzła sanitarnego wraz z kontenerami prysznicowo-umywalkowymi na polu namiotowym. W jadalni naszego Ośrodku młodzież korzystała z posiłków. Wszystkie zajęcia szkoleniowe i ćwiczenia ze sprzętem odbywały się na bazie obiektów sportowych naszego Ośrodka.

W trakcie obozu zrealizowano program szkoleniowy dla członków MDP, który zakończył się egzaminem teoretycznym w postaci testów i praktycznych ćwiczeń ze sprzętem pożarniczym. Duży nacisk podczas szkolenia położono na doskonalenie umiejętności w pokonywaniu toru przeszkód zawodów MDP – CTIF Najciekawsze jak zwykle były zajęcia praktyczne z ratownictwa medycznego, co niewątpliwie było wynikiem prowadzania ich Panią pielęgniarkę i instruktorów-wychowawców. Ciekawy był także pokaz ratownictwa technicznego połączony z ratownictwem medycznym prowadzony przez druhów z OSP Szczedrzyk. Druhny i druhowie niezależnie od wieku pełnili całodobowe służby dyżurne. Po odpowiednim przeszkoleniu na obozie obowiązywało przestrzeganie musztry i regulaminu służby wewnętrznej w strażach pożarnych.

Bardzo dobrze układała się współpraca z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Opolu reprezentowaną przez Komendanta bryg. Pawła Kielara, który zorganizował ćwiczenia z ratownictwa wodnego na Dużym Jeziorze oraz pomógł w transporcie sprzętu kwaterunkowego. Dużym zainteresowaniem cieszyły się ćwiczenia ze sprzętem połączone z pokazami autodrabiny przeprowadzane przez zaprzyjaźnioną jednostkę OSP Bierkowice. Druhowie z OSP Grudzice udostępnili sprzęt gaśniczy niezbędny do prowadzenia ćwiczeń. Dużą pomoc przy organizacji obozu okazał Opolski Komendant Wojewódzki nadbryg. Karol Stępień przekazując do dyspozycji pojazd kwatermistrzowski. Cały sprzęt kwaterunkowy został wypożyczony z Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, bez którego zorganizowanie obozu byłoby niemożliwe. W tym miejscu należą się serdeczne podziękowania dla Pana Ryszarda Wilczyńskiego Wojewody Opolskiego, który był współorganizatorem obozu ze strony logistycznej.

Poza zajęciami związanymi ze szkoleniem pożarniczym młodzież aktywnie wypoczywała zwiedzając okolice jezior turawskich. Codzinnie korzystała z plażowania i kąpieli na basenie odkrytym przy Ośrodku. Zorganizowano całodniowe wycieczki autokarowe do Ogrodu Zoologicznego w Opolu oraz do Parku Jurajskiego w Krasiejowie. Bardzo dużym powodzeniem wśród obozowiczów cieszyły się ćwiczenia na ściance wspinaczkowej udostępnionej przez druhów z OSP Żelazna na terenie Ośrodka. Nietypowe pokazy ratownictwa podwodnego na trenie basenu w Ośrodku przeprowadzili druhowie z jednostki OSP ORW Opole, w których aktywnie uczestniczyła młodzież. Prelekcje z prezentacją multimedialną na temat bezpieczeństwa na obszarach leśnych przeprowadzili przedstawiciele Nadleśnictwa Turawa, za którą składamy serdeczne podziękowania na ręce Pana Grzegorza Furmańskiego Nadleśniczego obszarów leśnych w Turawie.

W trakcie obozu odbyło się również bardzo dużo obozowych imprez, tj; dyskoteki, ogniska z pieczeniem kiełbasek, chrzest obozowy, wiele różnorodnych rozgrywek i zajęć sportowych. Przy ognisku w amfiteatrze młodzież wspólnie uczyła się hymnu strażackiego, piosenek strażackich i układów tanecznych. Wszystkie zajęcia były wcześniej zaplanowane i realizowane zgodnie z programem zajęć, a praca dydaktyczno-wychowawcza oraz organizacja obozu nie budziła zastrzeżeń instytucji kontrolujących obóz.

Dzień przed zakończeniem obozu zorganizowano uroczysty apel, na którym każdy młody strażak otrzymał plik ze zdjęciami, zaświadczenie stwierdzające, że ukończył kurs dla członków MDP. Były podziękowania, dyplomy, słodkie upominki oraz zdjęcia pamiątkowe. Tytuł „Najlepszej Druhny Obozu” – otrzymała Magdalena Borys z OSP Dąbrowa Namysłowska, a „Najlepszego Druha”, – Paweł Neugebauer z OSP Chudoba, natomiast „Mistrzynią Wiedzy Pożarniczej została Weronika Matysiok z OSP Chudoba. Wszyscy wyróżnieni otrzymali dodatkowe nagrody w postaci; latarek, toreb, saszetek i plecaków, i sprzętu sportowego ufundowanych przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego OSP RP w Opolu. Wymiernym efektem trudu wychowawczego kadry obozu na pewno są nabyte przez uczestników obozu nowe zachowania i umiejętności wpływające na bezpieczeństwo w różnych trudnych sytuacjach życiowych. Obóz został zorganizowany ze środków własnych Zarządu OW ZOSP RP i przy planowanym dofinansowaniu z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, za które organizator w imieniu młodzieży serdecznie dziękuje.

DYREKTOR
Zarządu Wykonawczego
OW ZOSP RP woj. opolskiego
Wiktor Urbański