Uroczyste przekazanie nowego obiektu remizy po przebudowie i modernizacji Ochotniczej Straży Pożarnej we Włodarach.

wpis w: Informacje 2013 | 0

W sobotę 14 września 2013 roku przed piękną remizą OSP Włodary w gminie Korfantów, powiat Nysa nastąpiło uroczyste przekazanie strażnicy po przebudowie i modernizacji strażakom oraz społeczności lokalnej.

W wyniku przebudowy i rozbudowy starego budynku powstał w zasadzie nowy wielofunkcyjny obiekt składający się z pomieszczeń socjalnych, sali odpraw z izbą tradycji, boksów garażowych wraz z nowym zagospodarowaniem terenu. Przebudowę prowadzono od 2007 roku w IV etapach, aż do 24 czerwca 2013 roku kiedy to dokonano końcowego odbioru prac budowlanych. Natomiast strażnicę oddano w użytkowanie na postawie stosownego pozwolenia 31 lipca 2013 roku. Łączny koszt realizacji inwestycji wyniósł 357.092,54 złotych w tym roboty budowlane 324.491,00zł. Podkreślić należy, że strażacy we własnym zakresie wykonali prace o wartości około 30 tysięcy złotych. Nowa strażnica zajmuje powierzchnię zabudowy 132,83 metrów kwadratowych i kubaturę 731,74 metrów sześciennych.

Punktualnie o godzinie 13-tej mimo niesprzyjającej pogody meldunek o gotowości do uroczystego otwarcia strażnicy druhowi Andrzejowi Borowskiemu – Prezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Opolu złożył Naczelnik OSP Włodary druh Przemysław Zając.

W uroczystym otwarciu remizy wzięli udział: Pan Adam Fujarczuk – Starosta Nyski, mł. bryg. Arkadiusz Kuśmierski – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nysie, Pan Zdzisław Martyna – Burmistrz Korfantowa, Druh Piotr Bugaj- Komendant Gminny OSP w Korfantowie oraz druh Stanisław Czepiel – członek Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Nysie, Mariusz Markowski – wiceprezes Zarządu „ODRA” sp. z o.o. w Opolu, Janusz Wójcik Dyrektor ZGKiM w Korfantowie, Łukasz Borsuk – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich U.M w Korfantowie, Gracjan Kurzeja – Naczelnik Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji U.M w Korfantowie, Adam Arabczuk – sołtys wsi Włodary wraz z członkami Rady Miejskiej w Korfantowie.
W trakcie uroczystości Brązowymi Medalami „Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczeni zostali: druh Stanisław Wodziński i druh Wiktor Jacheć. Przedstawicielki jednostki przyjęły z rąk Burmistrza Korfantowa „Akt przekazania strażnicy”, a także pamiątkową kronikę.

Po poświęceniu obiektu przez miejscowego proboszcza parafii p. w. Narodzenia NMP ks. Tadeusza Młota i symbolicznym przecięciu wstęgi przez dostojnych gości prezes jednostki zaprosił wszystkich do zwiedzania pomieszczeń nowej strażnicy oraz poczęstunek w świetlicy wiejskiej.

DYREKTOR
Zarządu Wykonawczego
OW ZOSP RP woj. opolskiego
Wiktor Urbański