Uroczyste przekazanie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Biadaczu.

wpis w: Informacje 2013 | 0

W sobotę 6 lipca 2013 roku o godzinie 14,00 przed okazałą remizą OSP Biadacz w powiecie kluczborskim nastąpiło uroczyste przekazanie nowego pojazdu pożarniczego marki Mercedes ATEGO. Pojazd jest nowoczesnym średnim samochodem ratowniczo-gaśniczym GBA 2,7/16, w którym sześcioosobowa załoga mająca do dyspozycji 2700l wody podawanej poprzez autopompę o wydajności maksymalnej 1600 l/min jest zdolna do prowadzenia samodzielnych działań ratowniczo-gaśniczych.

Samochód kosztował 610 tys. złotych, którego zapłacono z następujących środków; 190 tys. zł. z budżetu Miasta i Gminy Kluczbork, 150 tysięcy złotych z Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP województwa opolskiego – Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, a także dotacji 250 tys. zł. z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz 20 tys. zł ze Starostwa Powiatowego. Kluczyki do samochodu z dokumentami Naczelnikowi OSP druhowi Adamowi Listowskiemu wręczył Burmistrz Miasta i Gminy Kluczbork Jarosław Kielar w asyście Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych druha Stanisława Rakoczego i Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej gen. bryg. Wiesława Leśniakiewicza. W tym czasie prowadzący uroczystość kpt. Maciej Kot wydał rozkaz do odczytania „Aktu przekazania samochodu”. Ojcem chrzestnym nowego pojazdu został druh Mirosław Niedźwiedzki skarbnik i kierowca OSP, którego za wieloletnie zaangażowanie w rozwój jednostki wyróżniono najwyższym odznaczeniem Związku OSP „Złotym Znakiem Związku”.

Nowy pojazd poświęcił proboszcz parafii Biadacz-Bąków ks. Jerzy Koziński. List gratulacyjny z okazji przekazania tak nowoczesnego pojazdu w imieniu własnym i Ministra Spraw Wewnętrznych wręczył Prezesowi OSP druhowi Władysławowi Oziembłowskiemu, Podsekretarz Stanu w MSW druh Stanisław Rakoczy. Pan Minister jako wieloletni członek OSP Biadacz został wyróżniony złotym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa i odznaką za wysługę lat. Komendant Główny PSP gen. Bryg Wiesław Leśniakiewicz w swoim wystąpieniu podkreślił aspekt coraz mniejszych różnic w wyposażeniu między jednostkami OSP w Krajowym Systemie Ratowniczym Kraju, a jednostkami Państwowej Straży Pożarnej. Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. opolskiego druh Andrzej Borowski podziękował wszystkim za współpracę, której efektem było zakupienie nowego samochodu, a szczególnie Podsekretarzowi Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Stanisławowi Rakoczemu, którego osobiście zapewnił o właściwym wykorzystaniu tak drogiego sprzętu. Radny Sejmiku Województwa Opolskiego Beniamin Godyla przekazał strażakom list gratulacyjny z życzeniami bezpiecznych powrotów ze wszystkich akcji ratowniczych. Za długoletnią służbę i za zasługi dla jednostki odznakę za wysługę 60 lat otrzymał druh Józef Hańbicki. Nowy samochód otrzymała jednostka należąca do najlepszych w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym powiatu kluczborskiego, powiedział w swoim wystąpieniu Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Kluczborku mł. bryg. Wojciech Kieszczyński.

W uroczystości uczestniczyli ponadto; Opolski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Karol Stepień, Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. opolskiego druh Norbert Barcz, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kluczborku druh Lucjan Kędzia oraz sekretarz tego Zarządu druh Norbert Waliczek, Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Kluczborku druh Stanisław Reng, delegacje jednostek OSP, władze samorządowe z wicestarostą kluczborskim Mieczysławem Czaplińskim, przedstawiciele zaprzyjaźnionych służb Policji, więziennictwa i wojska, dyrektorzy oraz prezesi firm wspomagających działalność jednostek OSP Gminy Kluczbork.

Prezes OSP Biadacz w imieniu Zarządu jednostki podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do zakupu samochodu i wręczył pamiątkowe plakiety. Następnie zaprosił wszystkich zaproszonych gości, zgromadzoną ludność do prezentacji nowego pojazdu i wspólnego zdjęcia oraz na symboliczny poczęstunek.

DYREKTOR
Zarządu Wykonawczego
OW ZOSP RP woj. opolskiego
Wiktor Urbański