XVIII Pielgrzymka Strażaków Województwa Opolskiego i Śląskiego na Górę Świętej Anny

wpis w: Informacje 2014 | 0

Już od osiemnastu lat strażacy z województwa opolskiego i śląskiego oraz z zagranicy za wstawiennictwem Matki Boskiej Samotrzeciej na Górze Św. Anny modlili się do swojego patrona Świętego Floriana o bezpieczeństwo i pomyślność. Punktualnie o godz. 11,15 ruszyła barwna procesja z Dziedzińca Rajskiego do Groty Lurdzkiej. Dokładnie o godzinie 11,30 rozpoczęła się w Grocie Msza Święta Koncelebrowana przez 3 księży w intencji strażaków, której przewodniczył ks. dr hab. mł. bryg. Józef Urban – Kapelan Strażaków Województwa Opolskiego.

Na początku mszy wszystkich pielgrzymów i zaproszonych gości przywitał Przeor Klasztoru Ojciec Błażej. Oprawę muzyczną mszy zapewniły dwie orkiestry; z Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP Strzelce Opolskie z kapelmistrzem Waldemarem Piątkiem i z Ochotniczej Straży Pożarnej w Przedmościu prowadzoną przez dh. Damiana Pietrasa oraz zespół wokalny „VIVA LA MUSICA” ze Strzelec Opolskich. Kazanie o powiązaniu posłannictwa strażaków z życiem rodzinnym wygłosił Proboszcz Parafii Góry Świętej Anny. Na zakończenie mszy słowa gorącego podziękowania za przybycie i modlitwę skierował do wszystkich pielgrzymów ks. dr hab. Józef Urban, który także przedstawił porządek przemarszu kolumny pod figurę Świętego Jana Pawła II.

Zgodnie z wieloletnia tradycją na czele kolumny niesiono Krzyż następnie 147 pocztów sztandarowych OSP województwa opolskiego i śląskiego oraz 2 sztandary z komend Państwowej Straży Pożarnej, poczet sztandarowy Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP woj. opolskiego, a także trzy delegacje zagraniczne ze sztandarami z Republiki Czeskiej –SDH Hat, SDH Kozmice i SDH Bridlićna. Wszystkim delegacjom przewodniczyli: Poseł na Sejm RP druh Ryszard Galla, Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Opolu dh Andrzej Borowski, Wiceprezes Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Opolu dh Joachim Wojtala, Opolski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Karol Stępień wraz z zastępcami, Starosta Powiatu Strzeleckiego dh Józef Swaczyna, Komendanci Powiatowi PSP ze Strzelec Opolskich, Krapkowic, Namysłowa i Raciborza. Delegacja złożyła symboliczny wieniec z żywych kwiatów i 10 żółtych róż ku czci Świętego od 27 kwietnia 2014 roku Jana Pawła II. Na polecenie druha Jana Bogusza prowadzącego uroczystość pod figurą, w postawie zasadniczej odsłuchano sygnał straży pożarnej, a następnie orkiestry zaintonowały ulubioną pieśń Naszego Papieża „ Barkę”, którą chór wraz pielgrzymami odśpiewali tak aby usłyszano ją w niebie. Następnie wszyscy pielgrzymi zostali zaproszeni na symboliczną grochówkę przygotowaną przez Ojców Franciszkanów.

W XVIII pielgrzymce brało udział 1509 strażaków OSP, ok. 20 funkcjonariuszy PSP, 128 członków MDP oraz ok. 75 strażaków emerytów i rencistów z Opola, Nysy, Brzegu, Olesna, Krapkowic oraz Prudnika. Skrupulatnej rejestracji wszystkich uczestników pielgrzymki jak co roku dokonali członkowie OSP z Kalinowic i Grodziska za co należą się im serdeczne podziękowania. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania pielgrzymki.

DYREKTOR
Zarządu Wykonawczego
OW ZOSP RP woj. opolskiego
Wiktor Urbański