XXXVI Wojewódzkie Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”

wpis w: Informacje 2014 | 0

Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Opolu zorganizował i przeprowadził 26 kwietnia 2014r. w Wołczyńskim Domu Kultury XXXVI Wojewódzkie Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Na wojewódzkie eliminacje przyjechało 53 laureatów z dziewięciu powiatów naszego województwa wraz ze swoimi opiekunami. Oficjalne otwarcie turnieju nastąpiło o godzinie 10,15 w auli Domu Kultury, który swoją obecnością zaszczycili Pan Jan Leszek Wiącek – Burmistrz Wołczyna, druh Lucjan Kędzia – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Kluczborku – Wiceprzewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej Związku OSP RP, druh Norbert Waliczek – członek Prezydium OW ZOSP RP woj. opolskiego oraz działacze struktur powiatowych i wojewódzkich naszego związku. Następnie przewodniczący Komisji Konkursowej druh Rafał Neugebauer przedstawił zasady i regulamin rozgrywania turnieju. Po wpisaniu się wszystkich uczestników do listy obecności i zajęciu wyznaczonych przez członków komisji miejsc w sali turniejowej nastąpiło rozdanie testów z 40 pytaniami. Przewodniczący komisji szczegółowo omówił zasady prawidłowego wypełniania testów i kart wyników po czym uczestnicy przystąpili do samodzielnego ich wypełniania. Już po upływie 45 minut, niektórzy z uczestników oddawali wypełnione testy. Jednak komisja działająca w składzie druh Rafał Neugebauer – przewodniczący, druhna Justyna Okoń-sekretarz, druh Karol Grzyb – członek i druh Joachim Daniel rozpoczęła ocenianie dopiero po oddaniu testu przez ostatniego uczestnika turnieju.

W czasie gdy komisja sprawdzała testy, dzieci i młodzież wraz z opiekunami zapoznali się z bezpieczeństwem w gospodarstwach rolnych na podstawie prezentacji przygotowanej przez pracownika KRUS Oddział w Kluczborku. Po prezentacji młodzież miała okazję oglądać pokazy sprzętu ratowniczo-gaśniczego znajdującego się na wyposażeniu samochodów bojowych z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kluczborku.
W międzyczasie wydawano posiłek regeneracyjny w postaci symbolicznej grochówki i napojów. Każdy uczestnik otrzymał na pamiątkę dyplom za uczestnictwo w turnieju wraz z maskotką i długopisem z logo Związku OSP RP.

Do eliminacji ustnych zakwalifikowali się:

I grupa wiekowa – szkoła podstawowa;

1. Szymon Maryniak              powiat Olesno                       37 pkt.

2. Filip Napieraj                     powiat Olesno                       36 pkt.

3. Agata Pluta                       powiat Kluczbork                   26 pkt.

4. Paweł Stosiek                   powiat Krapkowice                25 pkt.

5. Katarzyna Niżyńska           powiat Prudnik                     22 pkt.

II grupa wiekowa – szkoła gimnazjalna;

1. Dominika Krynicka             powiat Kluczbork                   39 pkt.

2. Marek Bensz                      powiat Olesno                      38 pkt.

3. Grzegorz Trocha                 powiat Olesno                      34 pkt.

4. Jakub Bartkowski              powiat Krapkowice                 28 pkt.

5. Mateusz Eichner                powiat Prudnik                       25 pkt.

III grupa wiekowa – szkoła ponadgimnazjalna;

1. Emilia Maryniak                  powiat Olesno                        38 pkt.

2. Joachim Wodara                powiat Kluczbork                     34 pkt.

3. Bartłomiej Gajewski           powiat Kluczbork                     20 pkt.

4. Sebastian Kwoczała          powiat K-Koźle                        20 pkt.

Pozostali uczestnicy turnieju uzyskali punkty w przedziałach

I.     grupa wiekowa od   14     do   21pkt.

II.    grupa wiekowa od   13     do   24pkt.

III.   grupa wiekowa od   10    do    19pkt.

 

Następnie przystąpiono do finału ustnego turnieju, w wyniku którego wyłoniono zwycięzców XXXVI Edycji Konkursu w poszczególnych grupach.

I grupa wiekowa – szkoła podstawowa;

1. Szymon Maryniak          powiat Olesno                          14 pkt.            I miejsce.

2. Agata Pluta                   powiat Kluczbork                      13  pkt.           II miejsce.

3. Paweł Stasiek               powiat Krapkowice                   12 pkt.            III miejsce.

II grupa wiekowa – szkoła gimnazjalna;

1. Dominika Krynicka            powiat Kluczbork                   15 pkt.            I miejsce

2. Jakub Bartkowski             powiat Krapkowice                13 pkt.             II miejsce

3. Mateusz Eichner              powiat Prudnik                       11 pkt.            III miejsce

III grupa wiekowa – szkoły ponadgimnazjalne;

1. Emilia Maryniak                   powiat Olesno                     13 pkt.            I miejsce

2. Sebastain Kwoczała           powiat K-Koźle                     12 pkt.            II miejsce.

3. Joachim Wodara                powiat Kluczbork                   10 pkt.            III miejsce.

Do eliminacji centralnych zakwalifikowali się tylko laureaci, którzy zajęli pierwsze dwa miejsca z danej grupy wiekowej. Finał Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej odbędzie w Lublinie w dniach 6-8 czerwca 2014 roku.

Dla zwycięzców w poszczególnych grupach wiekowych nagrody w postaci trzech rowerów górskich ufundował Pan Bogdan Wanik – Firma AIR-PRESS w Opolu. Dla uczestników, którzy zajęli drugie miejsca, cyfrowe aparaty fotograficzne ufundował Bank Spółdzielczy w Leśnicy Filia Opole. Aparaty fotograficzne i słuchawki z kamizelkami odblaskowymi zakupił Dyrektor Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Opolu dla uczestników, którzy zajęli trzecie miejsca. Pamiątkowe smycze i drobne upominki wraz z pyszną grochówka dla wszystkich przebywających w Domu Kultury zafundował Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Opolu oraz Burmistrz Miasta Wołczyna.

DYREKTOR
Zarządu Wykonawczego
OW ZOSP RP woj. opolskiego
Wiktor Urbański