Zapytanie ofertowe na obsługę internetową

wpis w: Bez kategorii | 0

Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Opolskiego realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich. ZAKUP SAMOCHODÓW RATOWNICZO-GAŚNICZYCH WRAZ Z WYPOSAŻENIEM DLA OSP WOJ. OPOLSKIEGO   OBSŁUGA INTERNETOWA   „Zamieszczanie informacji na stronie internetowej https://zosprp.opole.pl”   Zamawiający: Oddział Wojewódzki … czytaj więcej

Zapytanie ofertowe na obsługę prawną

wpis w: Bez kategorii | 0

Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Opolskiego realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich. ZAKUP SAMOCHODÓW RATOWNICZO-GAŚNICZYCH WRAZ Z WYPOSAŻENIEM DLA OSP WOJ. OPOLSKIEGO   OBSŁUGA PRAWNA   Zamówienie udzielane jest w trybie określonym w Wytycznych w zakresie … czytaj więcej